Bijbel & gesprekskringen

Gemeenteleden komen niet alleen op zondag bij elkaar. Wij zoeken elkaar ook door de week op en organiseren een Leerhuis en Kringen voor bijbelstudie en gesprek. Zie voor data de Agenda.
Neem voor vragen over kringen contact op met de scriba.

Leerhuis

Van oktober 2018 – mei 2019 was er een Leerhuis met als onderwerp: ‘Zijn er maar weinigen die worden gered?’
Voor een resumé (laatste bijeenkomst) zie hier.
Voor naslag van de overige bijeenkomsten zie hier.

Gespreksgroep zingeving

Tijdens onze bijeenkomsten denken we na over fundamentele vragen als: bestaat God? Leren we God kennen door middel van de bijbel, of zijn er betere manieren om er achter te komen wie God is en of hij wel bestaat? Kun je ooit zekerheid krijgen over God en het geloof? Wat blijft er over als de gebruikelijke christelijke antwoorden en dogma’s je niet meer overtuigen?
Als je mee wilt denken over deze en andere vragen, en het geen probleem vindt om hele uiteenlopende antwoorden hierop te horen, ben je van harte uitgenodigd.
We zijn dit seizoen begonnen met het lezen van ‘Navolging’ van Dietrich Bonhoeffer.

Peizer kring

Deze kring bespreekt boeken, films en documentaires op het raakvlak van geloof, cultuur en wetenschap. Ontstaan in 2016 rond het boek van Pete Enns: The Bible Tells Me so: Why Defending Scripture Had Made Us Unable to Read it (2014) en bedoeld voor wie moeite heeft met kerk en geloof dan wel zoekt naar nieuwe betekenis van zijn/haar geloof in een post-christelijke context.
Vanaf november 2018 worden enkele podcasts van Rob Bell (bekend van het spraakmakende boek Love Wins) besproken. Bell interviewt hierin de Ierse filosoof en theoloog Peter Rollins over de vraag hoe we ons denkend tot de Ondenkbare kunnen verhouden. Vijf visies komen aan bod: God as a (super) being, God as a hyper being, God as ground of being, God as event, God as the sublime/absurd.  De data en locatie(s) worden in overleg met de deelnemers bepaald.

Bijbelkring de Zuiderkring

We komen om de drie weken op woensdagavond om bij elkaar. Van eind september t/m mei en we sluiten het seizoen met een gezamenlijke maaltijd af. Traditioneel beginnen we het seizoen met een barbecue in Zeegse. In 2018/2019 bespreken we een boekje van Tom Wright: Johannes voor iedereen, deel 1. We bespreken van de geplande paragrafen de hoofdlijnen en de belangrijkste thema’s. Daarbij is het de bedoeling ook wat langer met elkaar van gedachten te wisselen over de onderwerpen die ons het meest interesseren. De invalshoek is vooral wat we kunnen leren van Johannes en van Tom Wright voor onze tijd. De voorbereiding wisselt over de deelnemers.

Vierkantekring

Onze groep bestaat uit ongeveer 15 leden, alle leeftijden zijn welkom. We komen elke derde woensdag van de maand samen bij een van de leden thuis.
Het doel is om in een kleine groep een onderwerp te bespreken dat met ons ‘christen zijn’ te maken heeft en wat ons bezig houdt in de praktijk van alle dag als lid van de Tehuisgemeente. Een van de leden bereidt een onderwerp voor, dit kan zijn een krantenartikel, een boek, een preek of een tijdschrift, stuurt dit tijdig rond, zoekt een bijpassend lied en/of Bijbelgedeelte en is gespreksleider van die avond. Tijdens de avond is er ook aandacht voor persoonlijke omstandigheden, in gesprek en gebed.

Soepclub

De Soepclub is een club voor jongvolwassenen van begin twintig tot halverwege de dertig. We komen elke eerste zondag van de maand samen bij één van de leden thuis. Die doet dan zijn of haar uiterste best een heerlijk soepje aan ons voor te schotelen. Vervolgens bespreken we een thema aan de hand van een artikel, film of iets anders. We proberen met elkaar vorm te geven aan ons leven als jonge christenen. Een supergezellige kring om contacten op te bouwen met de jongeren in onze gemeente. Leeftijdscategorie is 20-35 jaar.

Bèta-groep

Deze gespreksgroep is voortgekomen uit voormalige deelnemers van de Alpha-cursus, inmiddels al weer meer dan 10 jaar geleden. Iedere 2 weken komen we (meest dertigers en begin-veertigers) samen bij een van de leden thuis, waar we eerst samen eten en daarna op ontspannen wijze allerlei geloofsgerelateerde onderwerpen bespreken. Soms op basis van een (bijbel)tekst, soms op basis van actualiteit en/of eigen ervaringen.

Huiskring

De huiskring biedt gemeenteleden de gelegenheid om door te praten over tal van onderwerpen die een christen zoal kan tegenkomen in zijn of haar leven van alle dag, eventueel aan de hand van een boekje. Bij toerbeurt leiden de deelnemers het onderwerp kort in. De huiskring komt eens in de 3 weken bijeen op woensdagavond.

Celavond Noord

Deze gespreksgroep van leden uit Noord-Groningen vergadert de laatste woensdag van de maand bij een van de deelnemers thuis.

Kring Wijk 13

Een kring waarin gemeenteleden uit wijk 13 (Aduard – Grijpskerk) elkaar kunnen ontmoeten. We komen eens maand bij elkaar bij één van de leden thuis. Dit seizoen bespreken we het boek Handelingen.