Bijbel & gesprekskringen

Gemeenteleden komen niet alleen op zondag bij elkaar. Wij zoeken elkaar ook door de week op en organiseren een Leerhuis en Kringen voor bijbelstudie en gesprek.
Neem voor vragen over kringen contact op met de scriba.

Leerhuis 2022-2023

Ook in het seizoen 2022-2023 start weer een Leerhuis. Dit keer in twee delen.
Het eerste deel, drie avonden, gaat over de invloed van de Bijbel op de Westerse cultuur. Het tweede deel gaat over de Joodse achtergronden van ons geloof.
Voor het eerste deel gaan we hierover nadenken aan de hand van ‘The Book That Made Your World. How the Bible Created the Soul of Western Civilization’, van Mangalwadi.
Een serie korte filmpjes met als titel ‘Truth Matters’ zijn te vinden op YouTube. Hier een paar linkjes (van de eerste vier).
https://www.youtube.com/watch?v=9owpRbxrCg0
https://www.youtube.com/watch?v=GcN_D4AEMhw
https://www.youtube.com/watch?v=hHpFlYr0A0w
https://www.youtube.com/watch?v=0MTR-v6D27Q

Samenvatting invloed van de Bijbel op de Westerse beschaving-Vishal Magalwadi
Powerpoint invloed van de Bijbel op de Westerse beschaving-1
Leerhuis 2022-12-08 samenvatting hfst 5 V.Magalwadi 5 humanity
Leerhuis 2022-12-08 invloed van de Bijbel op de Westerse beschaving-2

De rest van het seizoen gaat over de Joodse achtergronden van ons geloof aan de hand van een boek van Jonathan Sacks. In zijn boek over Leviticus staan zoveel wetten die ons tegenwoordig niks meer zeggen. Boeiend om te zien wat die nog betekenen voor het Jodendom vandaag.

De planning is als volgt:
10-11-2022
8-12-2022
5-1-2023
2-2-2023
2-3-2023
30-3-2023
20-4-2023
25-5-2023

Opgave graag via: leerhuis@tehuisgemeente.nl

Bijbelkring de Zuiderkring

Bijbelkring Zuiderkring bestaat al heel lang en in de praktijk zijn vooral Tehuizers uit Haren/Zuidlaren deelnemers. Maar de groep staat open voor iedereen en er kunnen best nog een paar mensen bij. Onze methode is niet een boek of commentaar, maar we bespreken twee podcasts van Eerst Dit. Daar zitten echt pareltjes bij! We komen van oktober tot juni elke drie weken (in totaal ongeveer 11-12 keer) bij elkaar, op een maandagavond. De laatste jaren wordt gastvrijheid geboden door gemeenteleden in Zuidlaren, maar dat kan een ander seizoen ook wisselen. 

Vierkantekring

De Vierkante kring is een huiskring. Onze groep bestaat uit ongeveer 15 leden, alle leeftijden zijn welkom. We komen elke derde woensdag van de maand samen bij een van de leden thuis.
Het doel is om in een kleine groep een onderwerp te bespreken dat met ons ‘christen zijn’ te maken heeft en wat ons bezig houdt in de praktijk van alle dag als lid van de Tehuisgemeente. Een van de leden bereidt een onderwerp voor, dit kan zijn een krantenartikel, een boek, een preek of een tijdschrift, stuurt dit tijdig rond, zoekt een bijpassend lied en/of Bijbelgedeelte en is gespreksleider van die avond. Tijdens de avond is er ook aandacht voor persoonlijke omstandigheden, in gesprek en gebed.

Soepclub

De Soepclub is een club voor jongvolwassenen van begin twintig tot halverwege de dertig. We komen elke eerste zondag van de maand samen bij één van de leden thuis. Die doet dan zijn of haar uiterste best een heerlijk soepje aan ons voor te schotelen. Vervolgens bespreken we een thema aan de hand van een artikel, film of iets anders. We proberen met elkaar vorm te geven aan ons leven als jonge christenen. Een supergezellige kring om contacten op te bouwen met de jongeren in onze gemeente. Leeftijdscategorie is 20-35 jaar.

Bèta-groep

Deze gespreksgroep is voortgekomen uit voormalige deelnemers van de Alpha-cursus, inmiddels al weer meer dan 10 jaar geleden. Iedere 2 weken komen we (meest dertigers en begin-veertigers) samen bij een van de leden thuis, waar we eerst samen eten en daarna op ontspannen wijze allerlei geloofsgerelateerde onderwerpen bespreken. Soms op basis van een (bijbel)tekst, soms op basis van actualiteit en/of eigen ervaringen.

Celavond Noord

Deze gespreksgroep van leden uit Noord-Groningen vergadert de laatste woensdag van de maand bij een van de deelnemers thuis.