Bijbel & gesprekskringen

Gemeenteleden komen niet alleen op zondag bij elkaar. Wij zoeken elkaar ook door de week op en organiseren een Leerhuis en Kringen voor bijbelstudie en gesprek.
Neem voor vragen over kringen contact op met de scriba.

Leerhuis 2023-2024

Ook in het seizoen 2023-2024 start weer een Leerhuis. Dit keer in drie delen.
5 oktober en 7 december
‘Niets meer te wensen en toch niet gelukkig’
De Amerikaans/Joodse rabbijn Harold Kushner gaat aan de hand van Prediker op zoek naar zingeving voor de moderne verwende mens. Hij waarschuwt ook voor oorzaken van burn-out, depressie en zelfmoord. Prediker leert ons waar zingeving niet te vinden is. Vrijwel iedereen jaagt succes na, echter zonder succes. Psychotherapie helpt weliswaar grip te krijgen op het leven door ons te laten inzien waar we ons leven zwaarder maken dan nodig is. Zij kunnen geen richting geven voor een zinvol leven omdat ze uitgaan van heersende waarden. Geluk blijkt niet na te jagen, het is een heerlijk en gegarandeerd ‘bijproduct’ van een zinvol leven. Onze zielen hunkeren naar liefde, betekenis en zin. Sterft alles met ons af of hebben we iets blijvends toegevoegd? Dat leren we van het oudste wijsheidsboek Prediker!
Naslag:
Leerhuis 2023-10-05 J Kushner over Prediker deel 1
Leerhuis 2023-10-05 Kushner samenvatting Niets meer te wensen en toch niet gelukkig
Leerhuis 2023-12-07 J Kushner over Prediker deel 2

4 januari, 1 februari, 29 februari en 28 maart
Over het denken van C.S. Lewis (1898-1963). Hij was hoogleraar (Engelse literatuur) maar is vooral beroemd geworden als schrijver en als één van de beste verdedigers van het christelijk geloof. Hij schreef, naast zijn wetenschappelijke werk, verhalende literatuur (o.a. De kronieken van Narnia), sciencefiction en christelijk-filosofische werken. De laatste avonden gaan we het hebben over zijn boek ‘Mere Christianity’ (‘Onversneden Christendom’). De hoofdstukken van het boek zijn samengesteld uit korte radiotoespraken die hij in de tweede wereldoorlog heeft gehouden voor de BBC- microfoon. Hij bespreekt daarin verschillende onderwerpen van het christelijk geloof.
Naslag:
Leerhuis 2024-01-04 C.S. Lewis – Mere Christianity
Leerhuis 2024-02-01 C.S. Lewis – Mere Christianity boek 2
Leerhuis 2024-02-29 C.S. Lewis – Mere Christianity boek 3

25 april en 23 mei
‘Liefde, op het lijf geschreven’, een boek van Sytze de Vries over Hooglied:

Opgave graag via: leerhuis@tehuisgemeente.nl

Bijbelkring de Zuiderkring

Bijbelkring Zuiderkring staat open voor iedereen. Er kunnen best nog een paar mensen bij. Onze methode is niet een boek of commentaar, maar we bespreken twee podcasts van Eerst Dit. Daar zitten echt pareltjes bij! We komen van oktober tot juni elke drie weken (in totaal ongeveer 11-12 keer) bij elkaar, op een maandagavond. De laatste jaren wordt gastvrijheid geboden door gemeenteleden in Zuidlaren, maar dat kan een ander seizoen ook wisselen. 

Vierkantekring

De Vierkante kring is een huiskring. Onze groep bestaat uit ongeveer 15 leden, alle leeftijden zijn welkom. We komen elke derde woensdag van de maand samen bij een van de leden thuis.
Het doel is om in een kleine groep een onderwerp te bespreken dat met ons ‘christen zijn’ te maken heeft en wat ons bezig houdt in de praktijk van alle dag als lid van de Tehuisgemeente. Een van de leden bereidt een onderwerp voor, dit kan zijn een krantenartikel, een boek, een preek of een tijdschrift, stuurt dit tijdig rond, zoekt een bijpassend lied en/of Bijbelgedeelte en is gespreksleider van die avond. Tijdens de avond is er ook aandacht voor persoonlijke omstandigheden, in gesprek en gebed.

Bèta-groep

Deze gespreksgroep is voortgekomen uit voormalige deelnemers van de Alpha-cursus, inmiddels al weer meer dan 10 jaar geleden. Iedere 2 weken komen we (meest dertigers en begin-veertigers) samen bij een van de leden thuis, waar we eerst samen eten en daarna op ontspannen wijze allerlei geloofsgerelateerde onderwerpen bespreken. Soms op basis van een (bijbel)tekst, soms op basis van actualiteit en/of eigen ervaringen.

Celavond Noord

Deze gespreksgroep van leden uit Noord-Groningen vergadert de laatste woensdag van de maand bij een van de deelnemers thuis.

Kring Fred

Een bijbelkring met dertigers.

Mannenpraat

Een gespreksgroep voor mannen (op uitnodiging).

Inspiratiekring