Bijbel & gesprekskringen - Tehuisgemeente

Bijbel & gesprekskringen

Gemeenteleden komen niet alleen op zondag bij elkaar. Wij zoeken elkaar ook door de week op en organiseren een Leerhuis en Kringen voor bijbelstudie en gesprek. Zie voor data de Agenda.
Neem voor vragen over kringen contact op met de scriba.

Leerhuis

Kunnen we ook iets leren van het boek Openbaring, of roept het alleen maar vragen op?
Seizoen 2017-2018 denken we na over het laatste bijbelboek en wat het zegt over o.a. het leven (na het leven) na de dood.
Na de zomer start een nieuw Leerhuis met als onderwerp: alverzoening. Nadere info volgt.

Gespreksgroep zingeving

Tijdens onze bijeenkomsten denken we na over fundamentele vragen als: bestaat God? Leren we God kennen door middel van de bijbel, of zijn er betere manieren om er achter te komen wie God is en of hij wel bestaat? Kun je ooit zekerheid krijgen over God en het geloof? Wat blijft er over als de gebruikelijke christelijke antwoorden en dogma’s je niet meer overtuigen?
Als je mee wilt denken over deze en andere vragen, en het geen probleem vindt om hele uiteenlopende antwoorden hierop te horen, ben je van harte uitgenodigd.

Hoornsekring

Deze kring in de wijk Hoornse Meer bespreekt boeken, films en documentaires op het raakvlak van geloof, cultuur en wetenschap. Het is primair bedoeld voor sceptici, twijfelaars en anderen die zoeken naar de betekenis van het geloof in onze westerse, postchristelijke samenleving.

Bijbelkring de Zuiderkring

We komen om de drie weken op woensdagavond om bij elkaar. Van eind september t/m mei en we sluiten het seizoen met een gezamenlijke maaltijd af. Traditioneel beginnen we het seizoen met een barbecue in Zeegse. In 2017 en 2018 bespreken we een boekje van Tom Wright: Paulus voor iedereen, Romeinen deel 1. We bespreken van de geplande drie paragrafen de hoofdlijnen en de belangrijkste thema’s. Daarbij is het de bedoeling ook wat langer met elkaar van gedachten te wisselen over de onderwerpen die ons het meest interesseren. De invalshoek is vooral wat we kunnen leren van Paulus en van Tom Wright voor onze tijd. De voorbereiding wisselt over de deelnemers.

Vierkantekring

Onze groep bestaat uit ongeveer 15 leden, alle leeftijden zijn welkom. We komen elke derde woensdag van de maand samen bij een van de leden thuis.
Het doel is om in een kleine groep een onderwerp te bespreken dat met ons ‘christen zijn’ te maken heeft en wat ons bezig houdt in de praktijk van alle dag als lid van de Tehuisgemeente. Een van de leden bereidt een onderwerp voor, dit kan zijn een krantenartikel, een boek, een preek of een tijdschrift, stuurt dit tijdig rond, zoekt een bijpassend lied en/of Bijbelgedeelte en is gespreksleider van die avond. Tijdens de avond is er ook aandacht voor persoonlijke omstandigheden, in gesprek en gebed.

Soepclub

De Soepclub is een club voor jongvolwassenen van begin twintig tot halverwege de dertig. We komen elke eerste zondag van de maand samen bij één van de leden thuis. Die doet dan zijn of haar uiterste best een heerlijk soepje aan ons voor te schotelen. Vervolgens bespreken we een thema aan de hand van een artikel, film of iets anders. We proberen met elkaar vorm te geven aan ons leven als jonge christenen. Een supergezellige kring om contacten op te bouwen met de jongeren in onze gemeente. Leeftijdscategorie is 20-35 jaar.

Bèta-groep

Deze gespreksgroep is voortgekomen uit voormalige deelnemers van de Alpha-cursus, inmiddels al weer meer dan 10 jaar geleden. Iedere 2 weken komen we (meest dertigers en begin-veertigers) samen bij een van de leden thuis, waar we eerst samen eten en daarna op ontspannen wijze allerlei geloofsgerelateerde onderwerpen bespreken. Soms op basis van een (bijbel)tekst, soms op basis van actualiteit en/of eigen ervaringen.

Huiskring

De huiskring biedt gemeenteleden de gelegenheid om door te praten over tal van onderwerpen die een christen zoal kan tegenkomen in zijn of haar leven van alle dag, eventueel aan de hand van een boekje. Bij toerbeurt leiden de deelnemers het onderwerp kort in. De huiskring komt eens in de 3 weken bijeen op woensdagavond.

Celavond Noord

Deze gespreksgroep van leden uit Noord-Groningen vergadert de laatste woensdag van de maand bij een van de deelnemers thuis.

Kring Wijk 13

Een kring waarin gemeenteleden uit wijk 13 (Aduard – Grijpskerk) elkaar kunnen ontmoeten. We komen eens maand bij elkaar bij één van de leden thuis. Dit seizoen bespreken we het boek Handelingen.