De Tehuisgemeente is verbonden met …

 

Voedselbank Groningen
Het Pand
Landelijk kerkverband van de Nederlandse Gereformeerde Kerken
Martinikerk Groningen
CGK-NGK Groningen-Haren

Vereniging Steunpunt Kerkenwerk (SKW) adviseert kerken in hun rol als “werkgever” en beheerder. SKW biedt ondersteuning bij de invulling van kerkelijk personeelsbeleid en bij materiële en financiële zaken.

Wijdekerk
Wij willen lokale kerken dienen door middel van inspiratie, advisering en begeleiding. We zijn er voor alle kerken en dragen met elkaar bij aan vitale geloofsgemeenschappen en een hoopvolle samenleving door geloof te leven en te beleven.
Stichting Present Groningen
Het Meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties
Interne Vertrouwenspersonen Tehuisgemeente:
Fred van Dorp en Thera Links.