De Tehuisgemeente is verbonden met …

Present Groningen
Voedselbank Groningen
Het Pand
Landelijk kerkverband van de Nederlands Gereformeerde Kerken
Landelijk kerkverband van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt
Wijdekerk
Diaconaal Steunpunt Het diaconale steunpunt voor GKv en NGK
Het Meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties

Interne Vertrouwenspersonen Tehuisgemeente:
Theo van Wageningen en Gerda Elsinga.