De Tehuisgemeente is verbonden met …

 

Voedselbank Groningen
Het Pand
Landelijk kerkverband van de Nederlands Gereformeerde Kerken
Martinikerk Groningen
CGK-NGK Groningen-Haren
GKV Groningen-Oost
Wijdekerk
Het diaconale steunpunt voor GKv en NGK
Stichting Present Groningen
Het Meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties
Interne Vertrouwenspersonen Tehuisgemeente:
Fred van Dorp en Thera Links.