Stilte & Bezinning

Inmiddels zijn vanuit onze werkgroep ‘Stilte en Bezinning in het Tehuis’ al een aantal diensten en evenementen georganiseerd, maar hebben wij ons nog niet officieel aan u voorgesteld.
U kunt ons waarschijnlijk het best van de stiltediensten die we één of twee keer per jaar proberen te organiseren, maar daarnaast is er inmiddels ook een stilteweekend en een stiltedag geweest.

Stilte en bezinning, Wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Zitten we dan alleen maar stil in een kringetje bij elkaar? Dat zeker niet! Wel zijn wij ervan overtuigd dat in de drukte van het dagelijks leven en zelfs het kerkelijk leven het goed kan zijn om soms even pas op de plaats te maken. In alle rust en door te vertragen God te zoeken. Dit kan op allerlei verschillende manieren en als werkgroep hebben wij het doel gesteld u te laten proeven van een aantal vormen van bezinning die wij als ondersteunend en prettig ervaren in onze geloofsgroei- en beleving. Denk hierbij o.a. aan stilte oefeningen (Lectio Divina), het zingen van Taizé liederen, een gebedswandeling en creatieve vormen van Stille Tijd (Bible Journaling).