ANBI status

De Nederlands Gereformeerde Kerken worden door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (groepsbeschikking ANBI 823718931). Giften aan ANBI-instellingen zijn aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting en er is een vrijstelling voor erf- en schenkbelasting. De plaatselijke kerken zijn verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, jaarrekening en jaarverslag.

Format-ANBI-transparantie-gegevens-kerkelijke-gemeente-Groningen-Tehuisgemeente 2024