Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De Tehuisgemeente kan echter in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe en indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op en via deze website beschikbare informatie of documenten. Eveneens kunnen er geen rechten aan informatie van deze website worden ontleend en is de Tehuisgemeente niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar via links verwezen wordt.