Overige activiteiten

Bezoekerskring

De Bezoekerskring functioneert al meer dan zestig jaar binnen de Tehuisgemeente. Een aantal mensen bezoekt één of twee keer per  maand oudere broeders en zusters, die zelf niet meer zo makkelijk op stap kunnen. Ook de verjaardagen van de boven-tachtigers worden niet vergeten.
Twee keer per jaar komen de mensen van de Bezoekerskring bij elkaar om samen een lijst te maken voor die bezoeken. Eén keer per jaar gaat de Bezoekerskring met de ouderen een dagje uit en luncht met elkaar, een hoogtepunt!
Wil je meedoen, graag!

55+ oftewel Seniorenmiddagen

Wij hebben in de maanden oktober, november en van januari t/m april een gezellig samenzijn. Op de eerste dinsdag van die maand beginnen we om 14.30 u. met thee/koffie en wat lekkers erbij.
Doorgaans komt een gemeentelid iets vertellen over zijn/haar beroep of hobby, vaak ondersteund door een power point via de beamer. Ook reisverhalen zijn in trek.
In ieder geval, altijd een leuke/fijne middag! Dus kom gewoon.

Leeskring ‘Het Reveil’

De leeskring komt op onregelmatige tijden, ongeveer eens per zes weken, bij elkaar, bij een van de leden thuis. We bespreken dan een boek dat we op de voorafgaande bijeenkomst hebben uitgekozen. Wat we lezen varieert van recent verschenen boeken tot klassiek geworden werken uit de wereldliteratuur. Niemand heeft daarbij de leiding of hoeft een inleiding te verzorgen, we houden de drempel graag laag. Nieuwe deelneemsters en zeker ook deelnemers zijn van harte welkom!

Kerkelijk wandelen

Eens in de zes weken wandelt een aantal gemeenteleden in wisselende samenstelling over ’s Heren wegen en paden. We vertrekken na de kerkdienst en de te lopen afstanden zijn tussen 6 en 12 km.

Breiclub

Als je het leuk vindt om in gezelschap te breien, haken of borduren, ben je van harte welkom. Er zijn altijd heel ervaren handwerksters aanwezig, die je graag met je patroonproblemen helpen willen. De Breiclub komt eens in de vier tot zes weken bij elkaar bij de deelneemsters thuis. Natuurlijk kunnen er ook deelnemers meedoen!  Er bestaat een WhatsApp-groep van de Breiclub waarin afspraken worden afgestemd.

 

.