Overige activiteiten

Bezoekerskring

De bezoekerskring probeert het contact met ouderen en zieken in de gemeente te stimuleren en te bevorderen. Dit door middel van een maandelijks bezoekje en zo nodig door wat hand- of spandiensten te verrichten. Jaarlijks  wordt er met de oudere gemeenteleden een uitstapje gemaakt.

55+ oftewel Seniorenmiddagen

Wij hebben in de maanden oktober, november en van januari t/m april een gezellig samenzijn. Op de tweede donderdag van die maand beginnen we om 15.00u. met thee/koffie en wat lekkers erbij.
Doorgaans komt een gemeentelid iets vertellen over zijn/haar beroep of hobby, vaak ondersteund door een power point via de beamer. Ook reisverhalen zijn in trek.
In ieder geval, altijd een leuke/fijne middag! Dus kom gewoon.

Leeskring ‘Het Reveil’

De leeskring komt op onregelmatige tijden, ongeveer eens per zes weken, bij elkaar, bij een van de leden thuis. Aanvangstijd is altijd 20.07 uur. We bespreken dan een boek dat we op de voorafgaande bijeenkomst hebben uitgekozen. Wat we lezen varieert van recent verschenen boeken tot klassiek geworden werken uit de wereldliteratuur. Niemand heeft daarbij de leiding of hoeft een inleiding te verzorgen, we houden de drempel graag laag. Nieuwe deelneemsters en zeker ook deelnemers zijn van harte welkom!

Kerkelijk wandelen

Eens in de zes weken wandelt een aantal gemeenteleden in wisselende samenstelling over ’s Heren wegen en paden. We vertrekken na de kerkdienst en de te lopen afstanden zijn tussen 6 en 12 km.

.