Zending Zuid-Afrika

Mayibongwe

Onze gemeente steunt het zendingswerk van de Nederlands Gereformeerde Kerk van Kampen. De oud gemeenteleden Riens en Idith de Haan werken in de omgeving van de zendingspost Enkumane, Kwazulu Natal, Zuid Afrika. De Kamper zending heeft een website met de naam Mayibongwe voor communicatie tussen de kerken in Zuid-Afrika en Nederland.
Naast de website is er een Facebook pagina: Mayibongwe.

Lees hier de gebedsbrief van maart 2020.

Giften voor de zending kunt u storten op NL68 INGB 0002 8743 61 t.n.v. Zendingscommissie NGK Groningen.

Voor meer informatie neem contact op met de diaconie.