Diaconie

Hulp en bezoek

Binnen de gemeente hebben diakenen de taak om christelijke, praktische hulp te bieden aan gemeenteleden die in nood verkeren, o.a. door het signaleren van materiële en/of financiële problemen en, zo mogelijk, het oplossen daarvan.
De diakenen verzorgen het maandelijks (laten) bezoeken van ouderen en zieken (georganiseerd door de bezoekerskring). Rond de kerstdagen worden ouderen en chronisch zieken bezocht, met name door jongeren. Bij dit bezoek wordt een kleine attentie meegenomen.
Verder dragen zij zorg voor het vervoer van ouderen en hulpbehoevenden van en naar de kerkdiensten.

Collectes 

Tijdens de kerkdiensten wordt gecollecteerd voor maatschappelijke doelen. Vanuit de diaconie wordt elk jaar het collecterooster samengesteld. De doelen waarvoor gecollecteerd wordt, zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: psychische hulpverlening, vluchtelingenhulp, christelijke organisaties binnen (Noord)Nederland, christelijke organisaties actief in het buitenland en een aantal doelen binnen waar gemeenteleden rechtstreeks bij betrokken zijn.
Naast bovenstaande doelen en collectes voor het diaconaal projecten de zending zijn een aantal vrije plekken in het collecterooster opgenomen. Hierbij collecteren we voor doelen waarbij gemeenteleden direct persoonlijk en actief betrokken zijn. Gemeenteleden kunnen doelen voordragen. Op die manier wil de diaconie gemeenteleden zelf ook stimuleren actief na te denken over hun eigen diaconale rol.

Platform

Daarnaast participeren we in het stedelijke diaconaal platform. Hier komen diaconieën van diverse Groninger kerken bijeen om te inspireren en geïnspireerd te raken.

Giften

Giften voor het diaconale project kunnen gestort worden op NL08 ABNA 0521 6183 04 t.n.v. Diaconaal project NGK Groningen.
Giften voor de diaconie kunnen gestort worden op NL17 ABNA 0571 4597 49 t.n.v. de Diaconie NGK Groningen.

Contact

U kunt per mail contact opnemen met de diaconie door hier te klikken.