Diaconale projecten

In 1992 kon, dankzij een legaat, door de Tehuisgemeente een fonds worden gevormd met het doel om het rendement van dit fonds te besteden aan een diaconaal project, steeds voor een periode van een aantal jaar. Jaarlijks wordt er ook een aantal keer voor het lopende diaconale project gecollecteerd.

Missie Gura (2023-2027)

Stichting Missie Gura helpt kinderen, jongeren en mensen die in armoede leven in de stad Gura Humorului en omgeving, in Noordoost Roemenië. Tot 2019 in de vorm van Vakantie Bijbel Clubs 1-2 keer per jaar, maar er was meer nodig. In deze stad komen veel van de ca. 4.000 kinderen en jongeren uit (economisch) gebroken gezinnen. Hun schooldagen zijn kort en de vakanties bijzonder lang. Ook zijn er weinig gratis na- en buitenschoolse faciliteiten. Een pittige start van hun leven zonder al te veel perspectief.
Om naast de Vakantie Bijbel Clubs ook structurele hulp te bieden aan kinderen, jongeren en hun gezinnen is in juli 2022 de Roemeense Asociațiă  ‘Mozaic din Viață’ in het leven geroepen.  Hiermee wordt voldaan aan de wet- en regelgeving in Roemenië en kan worden gewerkt aan de verschillende projecten, waaronder het het bieden van hulp aan ouderen en zieken, een maandelijkse Kinder Bijbel Club en het geven van workshops.
Na het uitbreken van de oorlog Oekraïne in 2022 heeft Missie Gura ook vluchtelingen uit dat land opgevangen.
De Tehuisgemeente gaat bijdragen aan de verbouwing en het gebruiksklaar maken van het nieuwe gebouw van Missie Gura, zodat daar een Kleuterschool kan worden ondergebracht.
Kijk voor meer informatie op de website van Missie Gura www.missiegura.nl.

Giften

Giften kunnen overgemaakt worden op rekening NL08 ABNA 0521 6183 04 t.n.v. Diaconaal project NGK Tehuisgemeente.

Eerdere diaconale projecten

Het Overweeghuis (2019-2023)

Het Overweeghuis heeft tot doel het tijdelijk opvangen van vrouwen die in de prostitutie vastlopen, het bieden van rust, veiligheid en ondersteuning bij het vinden van (nieuw) toekomstperspectief door onder andere een netwerk van vrijwilligers. Het Overweeghuis biedt vrouwen een time-out uit hun leven als prostituée. Het Overweeghuis is een voorziening die nu ontbreekt in Nederland.
De toekomst moet uitwijzen, of de huidige opzet van Het Overweeghuis de gewenste ontbrekende schakel is.

Het Overweeghuis is een burgerinitiatief, en dus wordt het werk gedaan door gemotiveerde vrijwilligers, waaronder ervaringsdeskundigen. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding van de opgenomen vrouwen en zijn nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling van het project.
Daarnaast wordt er samengewerkt met grotere organisaties zoals het Leger des Heils en Terwille, die ook professionele ondersteuning bieden met de inzet van hun medewerkers.

Het Pand (2014-2018)

Aangezien de Tehuisgemeente sinds 2012 deelneemt aan missionair centrum ‘Het Pand’ in de Korrewegwijk is in 2014 besloten om dit project uit eigen stad te steunen als diaconaal project. Concreet is besloten de huiswerkbegeleiding die hier 3 middagen in de week gegeven wordt te ondersteunen. Met de giften die tussen 2015 en 2018 binnen zijn gekomen was het mogelijk om deze ondersteuning tot en met 2020 te blijven bieden.

Aids kliniek Zuid-Afrika (2009-2013)


Voor de periode 2009 – 2013 is gekozen voor een project gericht op de aids-bestrijding/preventie op het zendingsterrein in Kwazulu-Natal, Zuid Afrika. Op het terrein van de zendingspost staat de aidskliniek Enkumane. Het hulpaanbod van de aidskliniek bestaat uit het testen van mensen op TBC en/of HIV/AIDS. Dit gebeurt zowel in de kliniek als met behulp van een mobiele kliniek in de omgeving. De medische kant van de TB-behandelingen wordt vergoed door de overheid. Verdere voorzieningen en patiëntenzorg, alsmede het salaris van een verpleegkundige worden gefinancierd uit giften, waaronder de bijdrage vanuit ons diaconale project.

Stichting Een Handreiking (1993-2008)

Van 1993 – 2008 behartigde Stichting Een Handreiking de begeleiding van de diaconale projecten van de Tehuisgemeente in Roemenië en India. In samenwerking met de in 2000 opgerichte partnerorganisatie Helping Hands India Trust in Bangarapet (Zuid India) werd de hulpverlening aan de armste bevolkingsgroep aldaar in de loop der jaren uitgebouwd tot een allround pakket van voorzieningen.