Diaconale projecten

In 1992 kon, dankzij een legaat, door de Tehuisgemeente een fonds worden gevormd met het doel om het rendement van dit fonds te besteden aan een diaconaal project, steeds voor een periode van een aantal jaar. Jaarlijks wordt er ook een aantal keer voor het lopende diaconale project gecollecteerd.

Het Overweeghuis (2019-2022)

Het Overweeghuis heeft tot doel het tijdelijk opvangen van vrouwen die in de prostitutie vastlopen, het bieden van rust, veiligheid en ondersteuning bij het vinden van (nieuw) toekomstperspectief door onder andere een netwerk van vrijwilligers. Het Overweeghuis biedt vrouwen een time-out uit hun leven als prostituée. Het Overweeghuis is een voorziening die nu ontbreekt in Nederland.
De toekomst moet uitwijzen, of de huidige opzet van Het Overweeghuis de gewenste ontbrekende schakel is.

Het Overweeghuis is een burgerinitiatief, en dus wordt het werk gedaan door gemotiveerde vrijwilligers, waaronder ervaringsdeskundigen. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding van de opgenomen vrouwen en zijn nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling van het project.
Daarnaast wordt er samengewerkt met grotere organisaties zoals het Leger des Heils en Terwille, die ook professionele ondersteuning bieden met de inzet van hun medewerkers.

Giften

Giften kunnen overgemaakt worden op rekening NL08 ABNA 0521 6183 04 t.n.v. Diaconaal project NGK Tehuisgemeente.

Eerdere diaconale projecten


Het Pand (2014-2018)

Aangezien de Tehuisgemeente sinds 2012 deelneemt aan missionair centrum ‘Het Pand’ in de Korrewegwijk is in 2014 besloten om dit project uit eigen stad te steunen als diaconaal project. Concreet is besloten de huiswerkbegeleiding die hier 3 middagen in de week gegeven wordt te ondersteunen. Met de giften die tussen 2015 en 2018 binnen zijn gekomen was het mogelijk om deze ondersteuning tot en met 2020 te blijven bieden.

Aids kliniek Zuid-Afrika (2009-2013)


Voor de periode 2009 – 2013 is gekozen voor een project gericht op de aids-bestrijding/preventie op het zendingsterrein in Kwazulu-Natal, Zuid Afrika. Op het terrein van de zendingspost staat de aidskliniek Enkumane. Het hulpaanbod van de aidskliniek bestaat uit het testen van mensen op TBC en/of HIV/AIDS. Dit gebeurt zowel in de kliniek als met behulp van een mobiele kliniek in de omgeving. De medische kant van de TB-behandelingen wordt vergoed door de overheid. Verdere voorzieningen en patiëntenzorg, alsmede het salaris van een verpleegkundige worden gefinancierd uit giften, waaronder de bijdrage vanuit ons diaconale project.
Giften kunnen overgemaakt worden op rekening NL17 ABNA 0571 4597 49 t.n.v. Diaconie NGK te Groningen o.v.v. ‘kliniek Enkumane’.

Stichting Een Handreiking (1993-2008)

Van 1993 – 2008 behartigde Stichting Een Handreiking de begeleiding van de diaconale projecten van de Tehuisgemeente in Roemenië en India. In samenwerking met de in 2000 opgerichte partnerorganisatie Helping Hands India Trust in Bangarapet (Zuid India) werd de hulpverlening aan de armste bevolkingsgroep aldaar in de loop der jaren uitgebouwd tot een allround pakket van voorzieningen.
Giften kunnen overgemaakt worden op rekening NL 66 INGB 0004 3184 36 van Stichting Een Handreiking.