International Café

Sinds 2010 organiseren wij maandelijkse ontmoetingen met buitenlandse studenten in Groningen met een simpele maaltijd, een korte inleiding en gesprek over een aspect van het leven in Nederland.

“A place to feel at home”

Er is tijd voor de studenten om met ons en elkaar te praten. Er wordt ook vaak muziek gemaakt. We proberen mensen zich thuis te laten voelen en vriendschap te bieden.
Op Kerstavond is er een kerstdiner waar altijd veel belangstelling voor is.
Het onderwerp geloof kan de orde komen in de talloze persoonlijke gesprekken die velen van het team medewerkers met onze gasten hebben.  Als er animo is om meer van het geloof te horen verwijzen wij ze naar de kerken, bijbelstudiegroepen en Alphacursussen in onze stad.
Sponsoring: al uw giften zijn van harte welkom op diaconie van de NGK Tehuisgemeente
NL17 ABNA 057 14 597 49 o.v.v. ‘International Café’. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina.