Kerk en maatschappij

We geloven dat Gods liefde niet alleen bedoeld is voor ons, maar voor iedereen. En dat het niet alleen gaat om geloven in Hem, maar ook om het concreet handen en voeten geven aan die liefde. Zoals Jezus zegt: “Zorg voor mensen die honger en dorst hebben, voor vreemdelingen, voor zieken en gevangenen. Want als je dat voor hen doet, doe je het voor mij.” (Math 25:35-40)

Aandacht voor de medemens

De Tehuisgemeente wil daarom een missionaire gemeente zijn, een kerk die naar buiten gericht is. Zoals Jezus gericht was op zijn omgeving, zo willen wij oog hebben voor de maatschappij waar we in leven. Zowel als individuele gemeenteleden in hun eigen omgeving als gemeente als geheel willen we er zijn voor de medemens in lichamelijke, spirituele, financiële of relationele nood. De blik gericht op de stad, de buitenstaander, de maatschappij. Jezus juist daar zichtbaar maken, mensen bij Jezus brengen en Jezus bij mensen brengen.