Contact en route

Adres Kerkgebouw

Willem Lodewijk Gymnasium

Verzetsstrijderslaan 220

9727 CK Groningen

Postadres Tehuisgemeente

Postbus 2218

9704 CG Groningen