Contact en route

Adres Kerkgebouw

Willem Lodewijk Gymnasium

Verzetsstrijderslaan 220

9727 CK Groningen

Postadres Tehuisgemeente

Postbus 2218

9704 CG Groningen

Overige contactgegevens

Kvk-nummer 77613554

Muzikale begeleiders

muziek@tehuisgemeente.nl

Interne vertrouwenspersoon Thera Links

ivpvrouw@tehuisgemeente.nl

06 23 78 62 78

Interne vertrouwenspersoon Fred Van Dorp

ivpman@tehuisgemeente.nl

06 22 24 23 32