Privacy

De Tehuisgemeente respecteert de privacy van de bezoekers van deze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens

U kunt deze website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder ons enige andere persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij persoonlijke informatie van u vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen, uw aanvraag voor additionele informatie te verwerken of u te abonneren op een elektronische nieuwsbrief. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. Op deze wijze ontvangen wij uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres. De informatie die de Tehuisgemeente op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, inschrijving, etc.) te kunnen voldoen. De Tehuisgemeente zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, behalve aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren of indien de Tehuisgemeente hier wettelijk toe verplicht wordt.

Bezoekersgegevens

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens, zoals bezoekfrequentie, van onze website bijgehouden.

Foto’s

Op het openbaar toegankelijke deel van onze website plaatsen wij geen foto’s waarop personen herkenbaar in beeld zijn, tenzij zij hiervoor toestemming hebben gegeven.