Veilige kerk

De Tehuisgemeente wil een veilige kerk zijn. Veiligheid begint met bewustwording en wij volgen daarin de richtlijnen van veiligekerk.nl.
De Tehuisgemeente hanteert de Gedragscode voor kerkelijk werkers in de Nederlands Gereformeerde Kerken en we hebben een Interne Gedragscode  opgeteld.
Ook zijn er twee interne vertrouwenspersonen, Thera Links (ivpvrouw@tehuisgemeente.nl) en Fred van Dorp (ivpman@tehuisgemeente.nl).