Kringen

Binnen de Tehuisgemeente zijn verschillende kringen actief. Wilt u meer informatie, dan kunt u die via deze link verkrijgen.

Leerhuis 2017-2018
Kunnen we ook iets leren van het boek Openbaring, of roept het alleen maar vragen op? Dit seizoen gaan we nadenken over het laatste bijbelboek, en wat het zegt over o.a. het leven (na het leven) na de dood.

Een paar titels:

 • E.J. Hempenius, Openbaring I en II. Bijbelstudie over Openbaring 1-11/12-22. Barneveld: De Vuurbaak, 2001.
 • H.R. van de Kamp, Openbaring. Profetie vanaf Patmos (Commentaar op het Nieuwe Testament). Kampen: Kok, 2000.
 • Ben Witherington III, Revelation. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
 • David Aune, Revelation (Word Biblical Commentary 52). Dallas: Word Books, 1997.
 • Robert H. Mounce, The Book of Revelation (Revised; New International Commentary of the New Testament). Grand Rapids: Eerdmans, 1998.
 • Grant R. Osborne, Revelation (Baker Exegetical Commentary on the New Testament). Grand Rapids: Baker Academic, 2002.

de folder is onder deze link af te drukken.

De ‘Vierkante kring’
Kan een kring ook vierkant zijn? Dat lijkt te botsen… De naam wil aangeven, dat we met elkaar praten over zaken, die in studie, werk of persoonlijk leven lijken te “schuren” met ons geloof en iedereen is welkom! Ons doel is om in een kleine groep een onderwerp te bespreken, dat te maken heeft met ons christen-zijn in deze tijd en in de praktijk van alle dag. Tijdens de avond is er ook aandacht voor persoonlijke omstandigheden, in gesprek en gebed.

Een paar voorbeelden van besproken onderwerpen:

 • Michael Green: Dat geloof je toch niet!
 • Tim Keller: In alle redelijkheid
 • Bram Beute: Ik geloof, geloof ik…
 • Henk de Jong: De overste van deze wereld.
 • N.a.v. een prekenreeks van ds. A. van Langevelde over Galaten: ‘De vrucht van de Geest’.
 • Wil Derkse: Een leefregel voor beginners
 • Bijbelgedeelten, zoals in het kader van de 10 mooiste bijbelverhalen, de geschiedenis van Jozef en zijn broers [Genesis 37-50]

Voor het komende seizoen denken we o.a. aan:

 • Hoofdstukken uit “Hete hangijzers”, zoals: “Is het chr.geloof waar en andere religies dus niet?æ en “Art. 7 van de Ned. Geloofsbelijdenis”
 • Robert Farrar Capon: De schulden-winkel is gesloten.  [vertaald door Anton Langeler]

Gespreksgroep zingeving
Tijdens onze bijeenkomsten denken we na over fundamentele vragen als: bestaat God? Leren we God kennen door middel van de bijbel, of zijn er betere manieren om er achter te komen wie God is en of hij wel bestaat? Kun je ooit zekerheid krijgen over God en het geloof? Wat blijft er over als de gebruikelijke christelijke antwoorden en dogma’s je niet meer overtuigen?
Als je mee wilt denken over deze en andere vragen, en het geen probleem vindt om hele uiteenlopende antwoorden hierop te horen, ben je van harte uitgenodigd.

Hoornsekring
Deze kring in het Hoornse Meer bespreekt boeken, films en documentaires op het raakvlak van geloof, cultuur en wetenschap. Het is primair bedoeld voor sceptici, twijfelaars en anderen die zoeken naar de betekenis van het geloof in onze westerse, postchristelijke samenleving. Vanaf januari 2016 wordt in vier avonden een boek van Pete Enns besproken: The Bible Tells Me so; Why Defending Scripture Has Made Us Unable to Read It (2014). Deze avonden zitten inmiddels vol.

Bijbelkring de Zuiderkring
Een kring waarin alle gemeenteleden welkom zijn. We komen om de drie weken op woensdagavond om 20.00 uur bij elkaar. Van eind september t/m mei, bij elkaar ongeveer 12-13 bijeenkomsten en we sluiten het seizoen met een gezamenlijk eten af. Traditioneel beginnen we het seizoen met een barbecue in Zeegse. In 2017 en 2018 bespreken we een boekje van Tom Wright: Paulus voor iedereen, Romeinen deel 1. We bespreken van de geplande drie paragrafen de hoofdlijnen en de belangrijkste thema’s. Daarbij is het de bedoeling ook wat langer met elkaar van gedachten te wisselen over de onderwerpen die ons het meest interesseren. De invalshoek is vooral wat we kunnen leren van Paulus en van Tom Wright voor onze tijd. De voorbereiding wisselt over de deelnemers.

21+ Kring
De 21+ kring is een gespreksgroep van jongeren die elke tweede zondag van de maand bij elkaar komt. We houden onze avonden in Het Pand en beginnen om half 6 met een maaltijd. Er wordt om beurten gekookt. Na de maaltijd bespreken we een hoofdstuk uit een boek. Voor seizoen 2016-2017 hebben we het boek Impact gekozen van John Ortberg. Ben je op zoek naar een kring en tussen de 21 en 26 jaar? We hebben nog plek voor 4 nieuwe leden.

Huiskring “De Vierkantekring”
Onze groep bestaat uit ongeveer 15 leden, alle leeftijden zijn welkom. We komen elke derde woensdag van de maand samen bij een van de leden thuis om 20.00 uur. De avond duurt tot ongeveer 22.00 uur. We starten altijd in september en sluiten het seizoen af in juni met een ‘slotavond’ onder het genot van een drankje en veel hapjes.

Het doel is om in een kleine groep een onderwerp te bespreken dat met ons ‘christen zijn’ te maken heeft en wat ons bezig houdt in de praktijk van alle dag als lid van de tehuisgemeente.

Een van de leden bereidt een onderwerp voor, dit kan zijn een krantenartikel, een boek, een preek of een tijdschrift, stuurt dit tijdig rond, zoekt een bijpassend lied en/of Bijbelgedeelte en is gespreksleider van die avond. Tijdens de avond is er ook aandacht voor persoonlijke omstandigheden, in gesprek en gebed.

Een paar voorbeelden van onderwerpen die we de afgelopen jaren hebben besproken :

 • De les van de vijgenboom                      Matteus21 :18-22
 • Geeft geloof wel rust?                             Hebr.1:1-7 en Markus 13:3-8
 • Prediker voor managers                         Prediker
 • In alle redelijkheid van Tim Keller
 • De vrucht van de Geest, naar aanleiding van een prekenreeks Galaten 5 : 22 en 23
 • De leefregel van Benedictus aan de hand van het boekje van Wil Derkse, Een leefregel voor beginners.
 • Levenslessen van Max Lucado
 • Geleerd en gelovig, onder redactie van Cees Dekker
 • Morgen doe ik het beter,   dr.Herman J.Selderhuis
 • Ik geloof,geloof ik, Bram Beute
 • Bespreekpunten : Missionaire gemeente/vragen en stellingen
 • Echtscheiding en je geloof
 • Tijdens de slotavond hebben we de videofilm van Max Lucado gezien

Overige onderwerpen die op de lijst staan, zijn:
Handschriften van Beatus/Openbaringen
Vergelijking Engels-Nederlandse Bijbelvertaling
Bijbelstudie m.b.v. boeken Beth Moore
De eindtijd en de hedendaagse situatie,b.v. Israel
En we hebben een avond aandacht gegeven aan het tijdschrift “Glossy over Jezus”

De Soepclub
De Soepclub is een club voor jongvolwassenen van begin twintig tot halverwege de dertig. We komen elke eerste zondag van de maand samen bij één van de leden thuis. Die doet dan zijn of haar uiterste best een heerlijk soepje aan ons voor te schotelen. Vervolgens bespreken we een thema aan de hand van een artikel, film of iets anders. We proberen met elkaar vorm te geven aan ons leven als jonge christenen. Een supergezellige kring om contacten op te bouwen met de jongeren in onze gemeente. Leeftijdscategorie is 20-35 jaar.

Bèta-groep
Deze gespreksgroep is voortgekomen uit voormalige deelnemers van de Alpha-cursus, inmiddels al weer meer dan 10 jaar geleden. Iedere 2 weken komen we (meest dertigers en begin-veertigers) samen bij een van de leden thuis, waar we eerst samen eten en daarna op ontspannen wijze allerlei geloofsgerelateerde onderwerpen bespreken. Soms op basis van een (bijbel)tekst, soms op basis van actualiteit en/of eigen ervaringen.

Huiskring
De huiskring biedt gemeenteleden de gelegenheid om door te praten over tal van onderwerpen die een christen zoal kan tegenkomen in zijn of haar leven van alle dag, eventueel aan de hand van een boekje. Bij toerbeurt leiden de deelnemers het onderwerp kort in. De huiskring komt eens in de 3 weken bijeen op woensdagavond.

Celavond Noord
Deze gespreksgroep van leden uit Noord-Groningen vergadert de laatste woensdag van de maand bij een van de deelnemers thuis.

Bijbelkring Buitengebied Noordwest
Een kring waarin gemeenteleden uit de wijk Buitengebied Noordwest elkaar kunnen ontmoeten. We komen bij elkaar op de laatste woensdagavond  van de maand bij één van de leden thuis. Dit seizoen bespreken we het boek ‘In alle redelijkheid’ van Tim Keller.