Wij staan open voor bezoekers, wees welkom…

… in de kerkdienst

U kunt vrijblijvend onze diensten bijwonen, die duren ongeveer een uur. We zingen, we lezen uit de Bijbel, we bidden voor nood in de wereld, voor mensen om ons heen of voor onszelf. We danken God, want er is veel om dankbaar voor te zijn. We belijden ons geloof. De voorganger spreekt over een stuk uit de Bijbel: wat staat er, wat wil God er mee zeggen, wat kunnen we er vandaag mee? Ook collecteren we altijd voor een goed doel.

… bij de koffie

Na elke dienst is er koffie, thee of limonade, soms met ons beroemde ‘Tehuisgebak’. We praten dan na over de dienst, schieten gasten aan, kletsen even bij met bekenden. Omdat we soms ver uit elkaar wonen ook een mooie kans voor wat regeldingetjes.

… om vragen te stellen

Misschien kunnen wij als Tehuisgemeente iets voor u betekenen? Misschien vraagt u zich af wat de kern is van het christelijk geloof? Heeft u zomaar een vraag, of wilt u lid van onze gemeente worden? Dan kunt u ook mailen met coordinatorpastoraat@tehuisgemeente.nl.