Meditatie, 6 april

‘Uw liefde is meer dan het leven’

In deze tijd van noodgedwongen sociale afstand zit ik meer achter mijn computer of op mijn telefoon dan normaal. Twee gekke voorzetsels eigenlijk: waarom is het niet ‘voor’ mijn computer (of kan dat ook?), en als iemand zegt dat zij ‘op’ haar telefoon zit, stel ik mij dat vaak letterlijk voor. Maar dit terzijde. Ik app en mail wat af. Maar ook het ouderwetse telefoneren is behoorlijk toegenomen. Een telefoongesprek van een kwartier of langer is in deze weken geen uitzondering, terwijl dat normaal gesproken niet veel voorkomt (soms met mijn moeder of een zoon als ik die langere tijd niet gezien en gesproken heb).

In een van de vele mails die afgelopen week voorbij kwamen stond een zin die bij mij bleef haken: ‘wat zijn wij mensen toch gehecht aan het leven! We willen helemaal niet graag dood … ook al belooft de Heer ons nog zo’n mooie toekomst …’
Dat geldt niet voor iedereen, er zijn ook mensen met een doodswens, maar bijna iedereen zal dit herkennen: we zijn sterk aan dit leven verbonden, en de dood grijpt vaak diep in, vooral als die plotseling komt. Dat geldt nog sterker in deze coronatijd, waarin afscheid nemen soms nauwelijks mogelijk is.

Terwijl ik daarover nadacht, kwam een zin uit Psalm 63 in mijn gedachten: ‘Uw liefde is meer dan het leven’ (vs 4). Een prachtige uitspraak, maar elke keer als ik daarover nadenk vraag ik mij af: zou ik dat ook tegen God kunnen zeggen? Ik voel wel aan dat het waar is, ik verlang er ook naar om het zo te ervaren, maar vaak genoeg sta ik hier mijlenver van af. Dan is het meer dat ik van het leven zelf houd dan dat ik God liefheb.

Hoewel, dat kun je nooit helemaal van elkaar scheiden, denk ik, van dit leven houden en van God houden. Mijn leven is een geschenk van God, en als ik in verbondenheid met God leef, dan doe ik dat allebei tegelijk, dan is leven ook tegelijk God liefhebben. Dan is God liefhebben ook het leven liefhebben, omdat God de bron van het leven is.

Maar misschien voel je de waarheid van deze uitspraak, ‘uw liefde is meer dan het leven’ wel het sterkst als je in de knel zit. De dichter wordt bedreigd door vijanden (vs 10-11). Boven de psalm staat dat dit weergeeft hoe David zich voelde toe hij in de woestijn van Juda was. Was dat toen hij achterna werd gezeten door Saul? In ieder geval is de situatie nijpend, en is het leven verre van goed: God, ‘naar u hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land, zonder water’ (vs 2).

Het ingewikkelde is: als het goed gaat kun je makkelijk vergeten dat je dit leven van God gekregen hebt. Daar word je dan opeens weer aan herinnerd als er gevaar dreigt, en gezondheid niet meer vanzelf spreekt. Nu het coronavirus overal op de wereld mensen ziek maakt, en mensen er zelfs door overlijden, ervaren we weer sterker hoe kwetsbaar we zijn. Niet alleen onze gezondheid is in gevaar, ook onze welvaart, ons werk, onze contacten.

Uw liefde is meer dan het leven. Dat wil niet zeggen dat je zo, zonder problemen, uit dit leven kan stappen. Alsof dit leven er niet toe doet. Het zet wel je leven in perspectief: dit leven kan heel mooi zijn, maar Gods liefde is nog veel mooier. Dat betekent niet dat we moeten kiezen: Of Gods liefde, of het leven. David hoopte echt wel dat God hem zou helpen, zijn leven zou sparen, zijn vijanden zou tegenhouden.

Gods liefde omvat juist ons leven hier op aarde. ‘U bent altijd mijn hulp geweest’ (vs 8). En in vs 9 staat: ‘Ik ben aan u gehecht, met heel mijn ziel, uw rechterhand houdt mij vast.’ Dat betekent: juist als je zegt dat Gods liefde meer is dan het leven, mag je geloven dat God in het leven naast je staat en je helpt. En ook: als je zoiets groots probeert te zeggen of te geloven, dan merk je dat het belangrijkste niet is dat jij aan God gehecht bent, maar dat God aan jou gehecht is. Zijn rechterhand houdt jou vast!

Dick Mak