Meditatie, 5 juni

Het gebed van de Geest

‘Ik mag niet klagen’, hoor ik nog wel eens in gesprekken. Dat klopt met een bekende spreuk (volgens internet afkomstig uit een gedicht van Nicolaas Beets): ‘niet klagen, maar dragen, en vragen om kracht’. Dat vragen om kracht staat er dan gelukkig nog bij.
Toch wordt er in de bijbel heel wat afgeklaagd. Paulus schrijft in Romeinen 8: ‘De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten’ (vers 26).

Paulus gebruikt hier het woord ‘zuchten’. Vlak daarvoor heeft Paulus het gehad over het zuchten van de schepping: ‘Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt’ (vers 22). In deze tijd van klimaatverandering en droogte (fijn dat het weer een beetje regent!) kunnen we ons bij dat zuchten van de schepping des te beter een voorstelling maken.

En dan komt de coronacrisis daar nog overheen: een virus dat wereldwijd heel wat mensen ziek maakt en waaraan ook honderdduizenden mensen zijn overleden. Het heeft ook de wereldeconomie ontregelt, en dat is vooral voor de allerarmsten een ramp. Alle reden om te klagen, toch? Om te zuchten?

Misschien durven we het niet zo goed. Misschien zijn wij wel mede schuldig aan deze crisis. Dat hoor je nogal eens. En helpt klagen wel? Hoe doe je dat op een goede manier?
Paulus zegt dan: de heilige Geest bidt met ons mee, bidt zelfs in onze plaats. Hij ‘pleit voor ons met woordloze zuchten’. Dat geeft ruimte voor onze klacht. En die wordt ook gehoord. En God ‘weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren’ (vers 27). De heilige Geest helpt ons door met ons en voor ons te bidden, te zuchten. Ons leven is in Gods hand, ook als wij geen woorden kunnen vinden.

Ons bidden is niet alleen klagen. We bidden God ook om vergeving. We danken voor de goede dingen, ook in deze crisistijd. Maar het blijft opvallend dat het in Romeinen 8 drie keer gaat over zuchten: de schepping zucht, wijzelf zuchten, en de Geest zucht. Het hoeft niet mooi te zijn wat we bidden. We hoeven ook niet eerst ons leven op orde te hebben, of alles te begrijpen, of precies te weten wat de oorzaak is van deze crisis. Vertel maar aan God wat je dwars zit, waar je je zorgen over maakt, waarin je teleurgesteld bent. Breng de nood van de wereld maar bij God. De Geest helpt je erbij en God luistert ernaar, God, die is ‘met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn, opdat de onaanzienlijke geest herleeft, opdat het verslagen hart tot leven komt’ (Jesaja 57:15).

Dick Mak