Meditatie, 26 mei

Die Heer is en levend maakt

Aanstaande zondag is het Pinksteren. Het feest van de Geest. We vieren dat de heilige Geest is gekomen om ons aan Christus te verbinden, ons de weg te wijzen naar de volle waarheid, en ons leven te vernieuwen. Handelingen 2 vertelt over de komst van de Geest, en in de rest van dit bijbelboek, en in alle anderen geschriften van het Nieuwe Testament, zie je dat de Geest wérkt.

Op die eerste Pinksterdag is het al te zien en te horen dat de Geest werkt. Jezus’ volgelingen horen een geluid als van een hevige windvlaag, op ieder van hen zijn een soort vlammen, vuurtongen te zien, en ze beginnen te spreken in vreemde talen, zodat Joden uit allerlei landen hen in hun eigen taal horen spreken. Het effect is groot: op die dag zijn er ongeveer 3000 mensen die in Jezus gaan geloven en zich laten dopen.

In de geloofsbelijdenis van Nicea wordt over de heilige Geest gezegd: ‘die Heer is en levend maakt.’ De Geest maakt levend. Dat zie je al in het Oude Testament. De Geest werkt in de schepping. ‘Zend uw adem en zij worden geschapen, zo geeft u de aarde een nieuw gelaat’ (Ps 104:30, zie de meditatie van 17 april: ‘Lente: God ademt over de aarde’). Denk aan het lied ‘Kom Schepper God, o heilige Geest’ (LB 670).

Maar niet alleen bij de lente of bij de levensadem zien we dat de Geest werkt. Ook als het gaat om geestelijke vernieuwing is de Geest actief. Paulus schrijft in Galaten 5: ‘laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten’ (vers 16). Dan word je niet langer beheerst door  verkeerde verlangens en negatieve emoties, maar dan word je vol van ‘liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing’ (vers 22-23a). De Geest werkt als er mooie dingen gebeuren in je leven, als het je lukt de negatieve krachten in je leven te overwinnen.

Dat is nog niet alles. In Romeinen 8 lezen we over de heilige Geest: ‘Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft’ (vers 11). De Geest is ook van levensbelang bij onze opstanding uit de dood. Dat is pas echt levend maken! Niet alleen geestelijk, ook lichamelijk.

Van het begin tot het eind van ons leven, én daarna, werkt de Geest. Een bemoedigende gedachte. De heilige Geest wordt ook wel God-in-ons genoemd. Een levengevende kracht die in ons woont. Daar kunnen we het mee doen als we ons zorgen maken over de toekomst. Als we ons zorgen maken over onze gezondheid of die van mensen van wie wij houden. Als we soms teleurgesteld kunnen zijn in onszelf, omdat we veel minder merken dat de Geest in ons werkt dan we zouden willen. ‘Die Heer is en levend maakt.’ Iets om te vieren.

Dick Mak