Meditatie, 2 oktober

Gebed                 Liefdevolle God, te midden van ons dagelijkse leven komen we bij U. In deze tijd van afstand weten we ons verbonden met onze broers en zussen die waar en wanneer dan ook U zoeken. Opent U ons hart en kom bij ons. Opdat onze dorst gelest mag worden en onze honger gestild.

Tekst                    Psalm 13

Ik vertrouw op uw liefde
We leven in een tijd die voor veel mensen zwaar is. De cijfers van het aantal mensen dat lijdt aan Corona gaan weer omhoog en de maatregelen zijn opnieuw aangescherpt. De kranten staan er vol mee en menig gesprek gaat er over. Ondertussen zijn de andere zorgen, klein of groot, natuurlijk niet verdwenen. Maar het delen van die zorgen is er niet makkelijker op geworden. En dat maakt het voor velen moeilijker te dragen.

De klacht van David “Hoe lang nog Heer?” uit Psalm 13 klinkt ons dan wellicht ook niet vreemd in de oren. Hoelang nog tot ik een baan vind en uit deze financiële zorgen ben? Hoelang nog tot mijn gezondheid opkrabbelt, ik ploeter nu al zolang. Hoe lang nog tot het pesten stopt, ik kan het niet meer aan. Hoe lang nog tot deze Corona-crisis voorbij is, ik mis de nabijheid en het onbezorgd samen zijn. Hoe lang nog… vul maar in.

En klagen mag! Niet voor niets staan de Psalmen vol met klaagzangen en is er zelfs een volledig Bijbelboek gericht aan klaagliederen. Dick Mak schreef hier vorige week ook al over. Ik moet eerlijk zeggen dat ik altijd een beetje de kriebels krijg van klagen. Maar al te makkelijk vervalt klagen in hard schreeuwen als iets je niet zint. De ander zwart maken en eigenlijk niet eens de kans geven om erop in te gaan. Ik word er ook een beetje moedeloos van. Is klagen niet een neerwaartse spiraal? Steeds maar benoemen wat er niet goed gaat. Wat er anders moet. Is er dan niet meer dan dat?

In een tijd van polarisatie, van zwart en wit, van goed en fout, van #ikdoenietmeer mee en #ikdoemee lijken er vaak maar twee keuzes te zijn. Of je klaagt, terecht en onterecht. Of alles komt wel goed en je moet vooral niet te veel stilstaan bij de moeiten van het leven. Ik denk dat we allemaal wel een beetje nuance kunnen gebruiken. Een beetje van het grijze gebied dat tussen zwart en wit in zit. Ruimte voor de zwarte, donkere plekken in ons leven. De pijn, het verdriet, de onzekerheid en de boosheid. Maar ook ruimte voor de witte plekken, het licht en de hoop.

De klaagzang van David in Psalm 13 laat zien dat dit alles naast elkaar kan bestaan. Hij windt er geen doekjes om: “Hoe lang nog, HEER, zult u mij vergeten, hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat?” (vers 2) Waarom doet U niks? Waarom zie ik U niet? Ziet U dan niet hoe ik lijd? Dag in dag uit word ik overspoeld door verdriet en gekweld door zorgen. (vers 3) Met zijn pijn, boosheid en verdriet komt hij bij God. Hij stort zijn hart uit én hij klaagt God aan. Wanneer denkt U weer aan mij en helpt U mij uit mijn nood? U bent toch een rechtvaardig God? Zijn klacht gaat over in een pleidooi: doe dan wat, Heer! “Zie mij, antwoord mij, Heer, mijn God!” (vers 4) Alleen U kunt uitkomst bieden in deze uitzichtloze situatie die zo eindeloos lijkt te duren. Help toch, Heer.

Deze klacht van David is geen neerwaartse spiraal. Het is niet alleen maar gal spuwen. Nee Davids klaagzang staat in het teken van hoop.

Ik vertrouw op uw liefde:
Mijn hart zal juichen omdat u redding brengt,
Ik zal zingen voor de Heer, hij heeft mij geholpen.
(vers 6)

Hoewel David het nu nog niet kan zien vertrouwt hij erop dat God op zijn klaagzang zal antwoorden. God zal uitkomst bieden en David zal weer juichen en zingen voor de Heer. Juist vanuit het vertrouwen dat Gods liefde onuitputtelijk en oneindig is mogen we met al onze zorgen en pijn bij God komen. Dan is het geen lege klacht, niet enkel roepen wat er allemaal mis is. Dan is het een gelovig aanspreken van jouw trouwe Vader en machtige God. In het vertrouwen dat Hij de wereld, en jou, in Zijn handen houdt. En dat Hij het tij zál keren en jij weer zal kunnen juichen en zingen.

Verwerking       Als je wilt kun je een van de onderstaande werkvormen gebruiken om nog verder bij  het thema van deze meditatie stil te staan. Kies iets uit wat bij je past!

Liederen om te zingen of luisteren

 • Opwekking 518 Heer U doorgrond en kent mij
 • Liedboek Psalm 13
 • Sela: Heer ontferm U over ons
 • Kinderlied: Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig


Verwerkingsvragen

 • Durf jij tegen God te klagen? Verwacht je dan ook dat er iets zal gebeuren?
 • Lukt het jou om klacht en hoop hand in hand te laten gaan?
  • Waarom wel of niet?
  • Hoe zou je hier praktisch vorm aan kunnen geven?
 • Kun je ook ‘verkeerd’ klagen? (Lees bijvoorbeeld eens Numeri 11)


Nathasja Hooiveld-Meijer