Meditatie, 2 juni

Helper

Wij kunnen soms het gevoel hebben dat God ver weg is, of zelfs afwezig. Omdat het evangelie ons niet meer aanspreekt. Omdat we weinig merken van groei en verandering in ons leven. Omdat het vuur dat er eerst wel was begint uit te doven. Omdat onze omstandigheden zo moeilijk zijn, dat we het idee hebben dat God ons in de steek laat.

Vlak voor zijn sterven maakt Jezus zijn leerlingen duidelijk dat hij er straks niet meer zal zijn. Ook na zijn opstanding herhaalt hij dat: hij gaat terug naar zijn Vader in de hemel. Maar hij laat zijn leerlingen niet alleen. ‘Ik zal de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid,’ zegt hij.[i]

Het Griekse woord dat met ‘pleitbezorger’ wordt weergegeven, wordt op verschillende manieren vertaald. De Bijbel in gewone taal (BGT) zegt ‘helper’, net als de Willibrordvertaling. De oude vertaling van de NBG van 1951 gebruikt het woord ‘Trooster’.  Als je het onvertaald laat, krijg je ‘Parakleet’. Ook Jezus wordt ergens[ii] ‘Parakleet’ genoemd. De BGT omschrijft het woord zo: ‘iemand die voor ons om vergeving vraagt bij God’. Jezus bidt voor ons en neemt het voor ons op.

Op welke manier helpt de heilige Geest ons? Op allerlei manieren, maar in Johannes 14 wordt in ieder geval één ding benadrukt: de Geest helpt ons door bij ons te zijn. Zo dichtbij als maar mogelijk is: ‘Hij woont in jullie en zal in jullie blijven.’ Zo komt God nog dichter naar ons toe. Jezus heeft als mens tussen ons in geleefd, God met ons. De Geest woont zelfs in ons.

In ons als christelijke gemeenschap. Paulus schrijft aan de gemeente in Korinte: ‘Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont?’[iii]
En ook in ons persoonlijk, in iedere gelovige: ‘Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent?’[iv]

Soms kun je denken dat God ver weg is. Maar Jezus wil je ervan overtuigen: God is bij je. Zijn Geest woont in jou. Jij bent een tempel van de Geest. Met al je kwetsbaarheid en zwakheid ben je van grote waarde voor God. Dat blijkt uit Jezus’ leven en sterven. Het blijkt ook uit de aanwezigheid van de Geest in jou. God is je helper. Hij steunt je, corrigeert je, ziet wat in je, geeft je toekomst. Vertrouw maar op hem.

Dick Mak

[i] Johannes 14:16-17
[ii] 1 Johannes 2:1
[iii] 1 Korintiërs 3:16
[iv] 1 Korintiërs 6:19