Meditatie, 19 mei

Gods goedheid proeven

‘Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt’, staat er in Psalm 34. Gisterenmorgen luisterde ik naar de meditatie van Kees van Ekris op Eerst dit over deze psalm, een psalm die hij ‘het ABC van het goede leven’ noemt. Van Ekris noemde twee hoofdgedachten in Psalm 34. De eerste is de dankbaarheid voor Gods ingrijpen in moeilijke omstandigheden. ‘Ik zocht de HEER en hij gaf antwoord, hij heeft mij van alle angst bevrijd’ (vers 5).

De tweede hoofdgedachte die hij noemt is dat het goede leven ontstaat als God je in de ruimte zet, maar ook als je zelf die ruimte bewaakt. ‘Hebben jullie het leven lief, wil je goede jaren genieten? Behoed dan je tong voor het kwaad, je lippen voor woorden van bedrog. Mijd het kwade, doe wat goed is, streef naar vrede, jaag die na’ (vers 13-15). Gods geboden zijn niet bedoeld om je leven moeilijker te maken, maar om ervoor te zorgen dat je van het goede leven kunt genieten.

In de dienst van 10 mei lazen we 1 Petrus 2:1-12. Daarin komen we ook Psalm 34 tegen. ‘Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij’ (vers 1). Dat doet denken aan vers 13-15 van Psalm 34. Dat gedeelte wordt trouwens door Petrus later in de brief nog geciteerd, in 3:10-11. Blijkbaar had hij Psalm 34 in gedachten toen hij zijn brief schreef.

En vlak na de oproep van vers 1 schrijft Petrus: ‘U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is?’ Dat is duidelijk een verwijzing naar Psalm 34: ‘Proef, en geniet de goedheid van de HEER.’ Hoe kun je Gods goedheid proeven volgens Petrus? Door Jezus Christus. Nergens zie je Gods goedheid zo duidelijk als in het leven van Jezus. Als in zijn lijden en sterven. En in het Grieks zijn (misschien toevallig) de woorden voor goed (chrèstos) en Christus (christos) nog bijna hetzelfde ook.

Gods goedheid proeven. Dat is dus niet alleen mogelijk op momenten dat je concreet ervaart dat God je helpt. Dat is ook niet alleen als je merkt dat je door je aan Gods richtlijnen te houden een goed en gezegend leven leidt. Gods goedheid ervaar je het duidelijkst als je ziet hoe dicht God bij ons gekomen is in Jezus Christus. Want je merkt lang niet altijd dat God je helpt. Je kunt je soms diep verlaten voelen. Het lukt regelmatig niet om het goede te doen, en daardoor word je geconfronteerd met het kwaad dat er ook in je leven kan zijn.

Maar je kunt wel altijd terugvallen op Gods goedheid die in Jezus’ leven en sterven zo duidelijk is. in Jezus merk je dat God in het lijden naast je staat en je draagt. Door Jezus mag je er nog meer van overtuigd zijn dat God je vergeeft als je soms niet het kwade mijdt, als je niet de vrede nastreeft. Bij Jezus ontdek je steeds weer hoe goed God is. Afgelopen zondag werden we er nog aan herinnerd, aan die uitnodiging van Jezus: ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven’ (Matteüs 11:28). Proef, en geniet de goedheid van de Heer.

Dick Mak