Meditatie 13 augustus 2021

Psalm 44
(een klagende psalm, verkort en in mijn eigen woorden, gebaseerd op de Nieuwe Bijbelvertaling)

God, omdat U hen heeft bijgestaan
Zijn onze voorouders met U meegegaan

Uw kinderen konden zelf niets beginnen
Alleen met uw hulp van de vijand winnen

U kon hen met liefde overstromen
En mij ook vast redden van wat nog zal komen

Ook nu is er dreiging om ons heen
Wapens drijven ons verder uiteen

U was het die vroeger de vijand versloeg
Ook nu is die hulp ons in principe genoeg

Soms lijkt het toch of U ons vergeet
Dan moeten we vluchten van al het leed

We komen niet meer uit één gezin
De wereld – we zitten er middenin

De buren kijken ons meewarig aan
Of fluisteren als wij naar de kerk toe gaan

Soms schaam ik me voor wie ik ben
En sluit ik me liever aan bij hen

Toch denken we nog aan wat U zei
En gaan we de weg die hoort daarbij
. Nog steeds brengt u somberheid in mij!

Als we een andere leider zouden kiezen
Dan heeft God dat meteen in de smiezen
. Toch zijn wij het steeds die verliezen!

Waarom hoort U ons klagen niet?
Doet onze pijn U dan geen verdriet?

Het lijden heeft ons kromgebogen
Heer, help ons met heel uw vermogen!

Christy Luth

Wil je op deze meditatie reageren, klik Reageren
Wil je eerdere reacties bekijken, klik Reacties bekijken (na zelf een reactie gegeven te hebben)