Meditatie, 12 juni

Je leven behouden

Gezondheid als ‘afgod’, of als hoogste goed. In de afgelopen maanden ben ik het al een paar keer tegengekomen. ‘Zijn we in onze cultuur nog wel in staat de dood te aanvaarden als iets wat bij het leven hoort?’, las ik gisteren. En daaraan verbonden de vraag: Wordt het niet eens tijd om na te denken over die uitspraak van Jezus: ‘Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden’ (Marcus 8:35).

Dat is nogal een uitspraak. Dat geldt ook voor wat Jezus daarvoor zegt: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen.’ Wil ik dat? Wil ik mijn kruis op me nemen en achter Jezus aangaan? Wil ik mijn leven behouden door het te verliezen? Het klinkt allemaal zo zwaar. Is het zo dat als je achter Jezus aangaat je leven alleen maar of voor een groot deel moeilijk is? En dat je pas na je sterven het leven zult vinden? Of vind je ook nu al iets van dat echte leven?

Jezus zegt dit als hij het net over zijn eigen sterven heeft gehad. Als hij zijn leerlingen verteld heeft dat hij verworpen zal worden door de leiders van het Joodse volk en dat hij gedood zal worden. En dat hij drie dagen later zal opstaan. Als iemand heeft laten zien wat het betekent dat je door je leven te verliezen het juist vindt, is Jezus het wel. Hij vraagt ons niet om iets te doen wat hij zelf nooit heeft gedaan. Hij is zelf bereid om zijn kruis op zich te nemen, en dat heel letterlijk. Hij is zelf op weg om zijn leven te verliezen. En hij doet dat voor anderen. Hij is gekomen om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen (Marcus 10:45).

De vraag of je je kruis op je wil nemen en bereid bent om je leven te verliezen heeft dus alles te maken met: wil ik al mijn kaarten zetten op Jezus, die zijn leven verloren heeft. En dat niet om zijn eigen leven te behouden. Dat is wel gebeurd: hij is op de derde dag opgestaan uit de dood. Maar hij is niet gestorven om zijn eigen leven te behouden, maar dat van ons. Bereid zijn om je leven te verliezen wil dus zeggen: erkennen dat jouw lijfsbehoud van Jezus afhangt.

Dat betekent dat je niet krampachtig bezig hoeft te zijn om je leven te behouden. Je leven hangt niet van jou af, of van goede medische zorg. Je leven is niet mislukt als je ziek wordt, je baan verliest, dingen niet meer kunt doen die je zo graag wilt doen. Want je leven ‘ligt met Christus verborgen in God’ (Kolossenzen 3:3). Dat geeft rust. Dat geeft ruimte om er voor anderen te zijn. Dat geeft kracht om met tegenslagen en onzekerheid om te gaan. Dan vind je het leven. Ook nu al.

Dick Mak