Kom of luister naar onze vieringen

Kerkdiensten

Door de maatregelen rondom Covid-19 kunnen onze diensten momenteel door maximaal 30 personen bezocht worden. Per email naar scriba@tehuisgemeente.nl kunt u aangeven dat u een dienst wilt  bijwonen. U ontvangt bericht op welke zondag u kunt komen.
Onze diensten  duren ongeveer een uur. We luisteren naar liederen, we lezen uit de Bijbel, we bidden voor nood in de wereld, voor mensen om ons heen of voor onszelf. We danken God, want er is veel om dankbaar voor te zijn. We belijden ons geloof. De voorganger spreekt over een stuk uit de Bijbel: wat staat er, wat wil God er mee zeggen, wat kunnen we er vandaag mee? Ook collecteren we altijd voor een goed doel.
Via Kerkomroep.nl kan rechtstreeks met de kerkdiensten worden meegeluisterd of later worden teruggeluisterd.

Vragen?

Misschien kunnen wij als Tehuisgemeente iets voor u betekenen? Misschien vraagt u zich af wat de kern is van het christelijk geloof? Heeft u zomaar een vraag, of wilt u lid van onze gemeente worden? Dan kunt u ook mailen met coordinatorpastoraat@tehuisgemeente.nl.