Kinderen 0 – 12 jaar

Crèche

Voor de kinderen van 0 – 4 jaar is er tijdens de kerkdienst crèche. Kinderen worden voorafgaand aan de kerkdienst gebracht en na de dienst weer opgehaald door hun ouders. Met name ouders die kinderen hebben in deze leeftijd begeleiden deze groep. Daarnaast zijn er een aantal andere gemeenteleden die oppassen, waaronder jongeren. In de crèche spelen de kinderen samen, wordt er voorgelezen en kunnen ze tekenen en knutselen. Er is speelgoed beschikbaar en de kinderen kunnen wat eten en drinken als dat zelf wordt meegebracht.

Kindernevendienst

Voor de kinderen van 4 – 12 jaar is er tijdens de kerkdienst kindernevendienst. Er zijn drie groepen:

  • Onderbouw (basisschool groep 1+2)
  • Middenbouw (basisschool groep 3 + 4 + 5)
  • Bovenbouw (basisschool groep 6 + 7+8)

 

De kinderen starten altijd samen met de rest van de gemeente in de kerkdienst. Vóór de eerste bijbellezing gaan zij naar de kindernevendienst. Nadat de kerkdienst is afgelopen komen de kinderen terug bij hun ouders. Alleen op zondagen waarop de maaltijd van de Heer wordt gevierd, komen de kinderen terug in de dienst. Zij zijn van harte welkom om deel te nemen aan de maaltijd.
De eigen diensten zijn er op gericht om een veilige plek te creëren voor de kinderen en om de liefde van Christus door te geven. De vertellers doen dit door het kind op het eigen niveau aan te spreken en op een leuke manier in aanraking te brengen met de Bijbel. Iedere groep heeft een vast team van vier of vijf vertellers die beurteling een programma op zondagochtend organiseren.

Projecten

Vier keer per jaar wordt er door alle groepen aan een gezamenlijk project gewerkt, namelijk bij de start van het nieuwe seizoen kindernevendienst, Kerst, Pasen en Pinksteren. Tijdens deze momenten wordt er gezocht naar een actieve verbinding tussen jeugdwerk en de reguliere diensten. Denk hierbij aan een overlappend preekthema, presentatie van resultaten, een theatersketch of een gezamenlijk ritueel. Op deze manier wil de Tehuisgemeente ook samen geloof beleven. Jong én oud.