Digitale kerstavonddienst Martinikerk

Digitale Kerstavonddienst Martinikerk
Op vrijdag 24 december as. om 19.45 uur wordt de jaarlijkse Kerstavonddienst gehouden.
Deze wordt vanwege covid19 uitsluitend digitaal gehouden in samenwerkingsverband met de Tehuisgemeente, Jeruzalemkerk,Oosterkerk en de Wijkgemeente Martinikerk.
U wordt van harte uitgenodigd om deze dienst digitaal bij te wonen via de website: ‘kerkdienstgemist.nl’
Medewerking aan deze dienst wordt verleend door een koor en enkele instrumentalisten onder leiding van Jaap de Kok.
Orgel: Janny de Vries en trompet: Joost Hettinga.
De collecte voor stichting Present wordt van harte bij u aanbevolen.
De meest recente informatie kunt u vinden op website:
www.wijkgemeente-martinikerk.nl/kerstavonddienst-2021/