24 december Kerstavonddienst Martinikerk

Op zaterdag 24 december om 19.45 uur wordt de jaarlijkse Kerstavonddienst gehouden.

Voorgangers:

  • ds. Dick Mak – Tehuisgemeente
  • ds. Wim-Kees van Slooten – Jeruzalemkerk
  • C’rienke Antuma – Oosterkerk
  • Lydia de Kok-Meeuse – Martinikerk

Medewerking aan deze dienst wordt verleend door het Gereformeerd Groninger mannenkoor, het geheel onder leiding van Karel Stegeman.
Orgel – Janny de Vries
Trompet – Joost Hettinga

Voor meer informatie klik hier.

Namens de Kerstavonddienstcommissie van de deelnemende kerkgenootschappen wensen we u gezegende Kerstdagen toe.