Kerkomroep.nl

Via de site van Kerkomroep.nl kunt u de gewenste kerkpagina opzoeken, of u maakt gebruik van de directe link naar de Tehuisgemeente.

Op de kerkpagina hebt u de mogelijkheid om de live-uitzending of een eerder uitgezonden dienst te beluisteren. Selecteer “luisteren”  bij de gewenste dienst en het afspelen begint.

In onderstaande afbeelding wordt het verschil aangegeven tussen een live-uitzending en een gearchiveerde uitzending.

Afbeelding

De live uitzending van de kerk staat altijd bovenaan de lijst met uitzendingen en is altijd te herkennen aan het groene “Live”-icoon.