Tieners 10 – 18 jaar

Club

Voor de tieners van 10 – 13 jaar is er om de week op vrijdagavond een clubavond in Het Pand. Het leerplan voor Club is er op gericht de tieners kennis over de Bijbel, de Bijbelverhalen en de lijn daarin, aan te reiken. Deze kennis wordt gezien als de basis voor een levende relatie met God.  Tijdens de avonden is er ook voldoende tijd om bij te praten en voor gezelligheid/ontspanning.

Junior Jeugdkerk

Voor de tieners van 12 – 15 jaar is er om de week op zondagochtend tijdens de kerkdienst Junior Jeugdkerk. Het leerplan van de Junior Jeugdkerk is er op gericht om de tieners te helpen in hun leven en in hun wereld de plaats van God te zien. Het accent ligt op met elkaar in gesprek komen (je ideeën en gevoelens verwoorden) en meningsvorming. Vanuit de behandelde thema’s wordt een relatie gelegd naar God en zijn Woord. Het leerplan bestaat uit drie thema’s (een thema per jaar): de wereld, de kerk en relaties.

Jeugdkerk

Voor de jongeren van 15 – 18 jaar is er een keer per drie weken Jeugdkerk tijdens de kerkdienst. In een ongedwongen sfeer gaan de  jongeren aan de slag met thema’s uit het geloof en de actualiteit.
Kernwoorden van de Jeugdkerk zijn ruimte en richting. Ruimte om volledig jezelf te zijn; voor al de vragen, twijfels en onverwachte antwoorden van de jongeren. Ruimte voor hun eigen verhaal en dat van anderen.  Maar ook ruimte om op hun eigen manier de relevantie van het geloof te ontdekken. Richting vanuit de inhoud van het geloof, met daarin de Bijbel als leidraad. Het uitgangspunt voor het inhoudelijke programma van de Jeugdkerk zijn de levensvragen van jongeren, aangevuld met actuele thema’s. Deze worden gekoppeld aan geloofsinhouden.

Kamp

De jongeren van Club, de Junior Jeugdkerk en de Jeugdkerk gaan elk jaar een weekend op kamp. De jongeren die instromen in het volgende seizoen worden ter introductie op het jeugdwerk uitgenodigd één nacht mee te gaan op kamp. De leiding bestaat uit een kampcommissie die ook het kamp organiseert. Daarnaast worden de predikant, leiding van de clubs en de jongerencoaches uitgenodigd om deel te nemen aan het kamp. Doel van het kamp is op een ontspannen manier elkaar ontmoeten. Op de zondag is er een dienst, waar de jongeren zelf een grote rol in spelen.

Jongerenpastoraat

Alle jongeren in de Tehuisgemeente krijgen als ze 14 jaar zijn een jongerencoach toegewezen die contact met hen houdt totdat ze 21 jaar zijn, tenzij ze aangeven dat niet te willen. Het doel is dat de jongeren zich gekend voelen, ook als ze misschien niet meer zo vaak in de kerk komen. Het contact tussen coach en jongere is informeel en kan op allerlei manieren invulling krijgen: van af en toe een praatje maken na de kerk tot samen eten of bowlen bijvoorbeeld.