Collectebonnen

Hoe bestel ik collectebonnen?

Collectebonnen kunnen worden besteld bij de diakenen.
Kosten: 20 bonnen a € 1,00 = € 20,00.
Bestellen kan d.m.v. overmaken op het bankrekeningnummer van de diaconie:
NL17ABNA 0571 4597 49 t.n.v. diaconie NGK Tehuisgemeente.
Na overmaken van het bedrag graag even een mail naar de diakenen.
De bonnenboekjes worden dan de volgende zondag overhandigd.

Waarom zou ik gebruik willen maken van collectebonnen?

Er zijn meerdere redenen om collectebonnen te gebruiken:
1. Het is makkelijk, contant geld ‘sprokkelen’ niet meer nodig.
2. Aantoonbaar voor de belastingdienst dat deze gift(en) zijn gedaan (zie Belastingdienst, ANBI-status)
3. Aan het inleveren van contant geld bij de bank zijn meer kosten verbonden dan aan het laten drukken van collectebonnen.