Archief Tehuisgemeente verhuisd naar Kampen

Eindelijk ging het dan gebeuren!!
Al enkele jaren geleden besloot de kerkenraad dat het (papieren) archief van de Tehuisgemeente op een veilige plek ondergebracht moest worden. Nu stond alles in een kast in het Willem Lodewijk Gymnasium en voldeed het niet meer aan wat van een betrouwbare opslag verwacht mag worden.
In overleg met het ADC (Archief en Documentatie Centrum) van de TU-Kampen werd besloten dat het ADC de meest geëigende plek voor ons archief zou zijn. Zeker gezien de plaats van de Tehuisgemeente in de recente kerkelijke geschiedenis.

Door het schrijven van het boek “Zielenpijn en Ruimte” door Joop Vogel in 2017/2018 moest de verhuizing naar Kampen even wachten. Als je wilt weten wat er in het archief zoal te vinden is, dan zou je dit boek als een soort ‘samenvatting’ daarvan kunnen zien (voor geïnteresseerden, klik hier.)

Alles werd in verhuisdozen gedaan en de auto volgestouwd.
Ook van de zolder van een gemeentelid kwam nog archiefmateriaal en toen was de auto wel behoorlijk vol en zwaar geworden ……
Bij het ADC werd alles weer uitgeladen….
Het archief werd vervolgens officieel overgedragen aan de archivaris van het ADC, Merijn Wijma. Het ADC is nu formeel beheerder van het archief, terwijl de Tehuisgemeente eigenaar blijft en ook bepaalt wie inzage krijgt.

 

 

 

 

 

En deze kan nu naar de leiding van de nevendiensten ….