40-dagen project Verander je mee?

Verander je mee? 40-dagentijd project 2023

Op deze foto zie je op de achtergrond een stuk hout dat weer en wind heeft doorstaan. Verfresten vol barstjes, deels afgebladderd. Het is duidelijk niet meer zoals het ooit bedoeld was. Daarover heen strekt zich het kruis uit. En met dat kruis de vraag: Verander je mee?

Verander je mee?
Als liturgiecommissie willen wij dit jaar een gezamenlijke invulling voor de 40-dagen tijd.
Samen op weg naar de Stille Week en Pasen.
We bieden het 40-dagenproject aan bestaande uit een dagelijks Bijbelleesrooster en de podcastserie ’40 dagen hier en nu’. Het thema is dit jaar: Verander je mee?
De Veertigdagentijd begint met Aswoensdag, en dat is gelijk het begin van de vastentijd.

Aswoensdag 22 februari 2023
Het eigene van Aswoensdag
Aswoensdag heet zo vanwege het askruisje dat gelovigen op het voorhoofd getekend krijgen in een speciale aswoensdagviering. De laatste jaren is de belangstelling voor het askruisje ook in gereformeerde kringen groeiende, als markering van het begin van de Veertigdagentijd.

De as van Aswoensdag
Als je in zak en as zit, ben je niet echt vrolijk. De uitdrukking ´in zak en as´ gaat terug op oeroude gewoonten: kleren worden gescheurd, je gooit stof (as) over het hoofd. Niet zozeer omdat je in de put zit, maar vooral omdat er sprake is van rouw, en van het besef dat er op een of andere manier boete moet worden gedaan. De uitdrukking gaat terug op de Bijbel; zie bijvoorbeeld in Esther 4,1.3 en Matteüs 11,21.
Ook de as van Aswoensdag gaat over rouw en boete. Niet als doel in zichzelf, maar om tot inkeer te komen. Dat is een kernwoord voor de periode die met Aswoensdag begint, de Veertigdagentijd. De as van Aswoensdag is in principe afkomstig van de verbrande palmtakjes van de vorige Palmzondag. Dat takje, waarmee bij de viering van de intocht van Jezus in Jeruzalem is gezwaaid, heeft het hele jaar op een zichtbare plek in huis gehangen. Het heeft, zou je kunnen zeggen, alles meegekregen van het afgelopen jaar.

De as van Aswoensdag is dus niet zomaar as (zeg maar: uit de open haard of van de barbecue). Dat het afkomstig is van de bewaarde palmtakjes van het vorige jaar, geeft aan dat het bij deze as over onszelf gaat! Wie een askruisje ontvangt, ervaart dat mede daardoor als een behoorlijk existentieel gebeuren. Als op je voorhoofd met die as een kruisje wordt getekend, hoor je de woorden: ‘Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult weerkeren’ (zie Genesis 3,19b). Of (en): ‘Bekeer u en geloof het evangelie’ (vgl. Marcus 1,15),
Lijkt het een loodzwaar begin van een loodzware tijd? Dat hangt ervanaf. Als de Veertigdagentijd vooral een gang is naar Goede Vrijdag, dan wel. Als de Veertigdagentijd een tocht is naar de Witte Donderdag met de gave van de Maaltijd van de Heer, vervolgens via Goede Vrijdag naar de Opstanding, dan krijgt deze periode tegelijk lichtheid. Anders gezegd: juist door die lichtheid komt de betekenis van Aswoensdag des te helderder naar voren. In de Paasnacht breekt het Licht van Pasen door. Er wordt gedoopt, de eigen doop wordt herdacht. Want: ‘we zijn door de doop in Christus dood met hem begraven, om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden’ (Romeinen 6: 4).

Aswoensdag is het startpunt voor het traject richting Pasen. We gaan onderweg. Deze halve week – woensdag t/m zaterdag – is het begin van de tocht die voor ons ligt. Je zou kunnen zeggen: de route wordt verkend, de blik wordt gericht, de spieren worden opgewarmd, de eerste stappen worden gezet. Daarom biedt het Bijbelleesrooster voor alle dag voor deze halve week stof tot nadenken rond veranderen in bijbels opzicht.

Stille Week 2 – 8 april 2023
In de Stille Week willen wij dagelijks de weg van de verandering gaan lopen; met Vespers thuis van maandag tot en met woensdag en bijeenkomsten in de Tehuisgemeente vanaf Witte donderdag.