Evaluatiegesprek

Binnenkort wordt met onze dominee Dick Mak namens de gemeente het jaarlijkse evaluatiegesprek gevoerd door Fred Wubs en ondergetekende. Dick heeft daarbij aangegeven feedback vanuit de gemeente van harte te verwelkomen.
Dus als u specifieke feedback, complimenten, tips of opmerkingen heeft inzake het functioneren van Dick als onze dominee dan kunt u dit laten weten aan Fred Wubs of ondergetekende. Wij nemen uw input dan mee in de evaluatie.
Alvast hartelijk dank voor uw reacties! Die kunnen per mail of mondeling worden gegeven, voor eind juni. Uw inbreng wordt gewaardeerd.

Mark van Seventer