Naslag

Door te klikken op één van de onderstaande data, vindt u de liturgie/orde van dienst van kerkdienst van die dag. U kunt de meest recente diensten terugluisteren onder Geluidsopnames  of vanaf de site van Kerkomroep Nederland (sIKN) Kerkomroep.nl.

 • 17 november 2019 br. Embert Messelink, Genesis 8:20 – Genesis 9:17 en Kolossenzen 1:15-20, Hoopvol leven in een tijd van klimaatverandering.
 • 10 november 2019 ds. Dick Mak,Lucas 12:13-21, Rijk zijn bij God, hoe doe je dat?
 • 3 november 2019, ds. Dick Mak, Matteüs 6:24-34, Psalm 8, Hoe kunnen we elkaar helpen om op een verantwoorde manier met Gods schepping om te gaan?
 • 28 oktober 2019 zr. Corien Oranje, Johannes 20:19-31, Romeinen 1:1-7, Ik wens jou…
 • 20 oktober 2019 Michazondag, ds. Dick Mak, Micha 6:1-8, Niets anders dan recht doen.
 • 13 oktober 2019, ds. Dick Mak, Marcus 1:9-13, Kolossenzen 1:15-20, Jezus en de toekomst van deze wereld.
 • 6 oktober 2019 ds. Dick Mak, Genesis 1:20-31, Psalm 8, Heel de schepping prijst God.
 • 29 september 2019 ds. Arjan Hilbers, Johannes 5: 1-18,Over wie hebben we het?
 • 22 september 2019 ds. Tiemen Dijkema, 1 Koningen 15: 33-16: 7, Het verkeerde voorbeeld – koning Basa van Israël
 • 15 september 2019 ds. Dick Mak, Handelingen 21:1-14, Heeft God een plan met mijn leven?
 • 8 september 2019, startzondag, ds. Dick Mak, Handelingen 20:25-31, Gods kostbare gemeente
 • 1 september 2019, ds. Dick Mak, Handelingen 19:23-40
  Als het evangelie je leven in de war schopt.
 • 25 augustus 2019 ds. Dick Mak,  Handelingen 19:1-12, Pinksteren in Efeze.
 • 18 augustus 2019, br. Evert Brink, Lucas 15:10 …vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt.
 • 11 augustus 2019 br. Harry de Jong, Psalm 23, De hoopvolle belofte van Psalm 23. Is dit echt waar? En hoe dan?
 • 4 augustus  2019 br. Hans van Seventer, Psalm 86, Een les van David in het bidden
 • 28 juli 2019 br. Joop Kloosterman, Filippenzen 4: 4-7, Wees vriendelijk, blij en onbezorgd, want de Heer is bij ons!
 • 21 juli 2019 ds. Dick Mak, Matteüs 10:32-42, Harde woorden
 • 14 juli 2019 ds. Dick Mak, Matteüs 10:24-33, Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld
 • 7 juli 2019 ds. Dick Mak, Rechters 15:9-15 en 16:23-31, een eenzame, vreemde bevrijder
 • 30 juni 2019 stiltedienst zr. Corien Oranje, Petrus’ verhaal.
 • 23 juni 2019 br. Ite Wierenga, Genesis 3:1-21, Leven tussen de bomen van God
 • 16 juni 2019, zr. Nely Oldenhuis-Vreeken, Jona 4.
 • 9 juni 2019 ds. Arjan Hilbers, Hand. 2: 1-13, Rom. 8: 12-17, Het bovenlicht
 • 2 juni 2019 ds. Dick Mak,  Rechters 14, Toen kwam de geest van de Heer in Simson
 • 30 mei 2019 Andreaskerk Westeremden hemelvaartsdag, ds. Dick Mak, Handelingen 1: 9-11 en Hebreeën 4: 14-16
 • 26 mei 2019 ds. Dick Mak, Ps. 37:1-11 en Matteüs 5:3-10, Vertrouw op de HEER en doe het goede
 • 19 mei 2019 br. Rien van der Toorn, Mattheus 21:28-31, Cultuurverschillen in de Bijbel,
 • 12 mei 2019 ds. Dick Mak, Rechters 13, Aan God gewijd.
 • 5 mei 2019, ds. Dick Mak, Johannes 8:31-36, Bevrijd!
 • 28 april 2019 ds. Dick Mak, Lucas 24:36-49, Johannes 20:19-23, Ik wens jullie vrede
 • 21 april 2019 ds. Dick Mak, Eerste Paasdag, Johannes 20:1-10, Hij zag het en geloofde
 • 20 april 2019 ds. Dick Mak en taakgroep liturgie, Stille Zaterdag
 • 19 april 2019 zr. Corien Oranje en taakgroep liturgie, Goede Vrijdag
 • 18 april 2019 ds. Dick Mak en taakgroep liturgie, Avondmaalsviering Witte Donderdag
 • 14 april 2019 ds. Jan Willem Roosenbrand, Filippenzen 3:20 en 4:23, Christen zijn op je werk
 • 7 april 2019 ds. Dick Mak, Marcus 10:35-45, Als losgeld voor velen
 • 31 maart 2019 ds Arjan Hilbers, Markus 14: 1-11, Een vrouw zonder naam
 • 24 maart 2019 ds. Dick Mak, 1 Johannes 4:7-16, ‘Omdat God zo veel van ons houdt …’
 • 17 maart 2019 ds. Dick Mak, Jeugddienst, De ideale kerk.
 • 10 maart 2019 br. Jan Waanders, Johannes 4: 4-15, Levend water, Jezus geeft iets wat wij niet kennen
 • 3 maart 2019 ds. Jaap van den Bosch, Lukas 7:36-50, Met alle liefde…, ook voor jou!
 • 24 februari 2019 ds. Dick Mak, Lucas 14:25-35, Wat het volgen van Jezus je kost
 • 17 februari 2019 ds. Dick Mak, Lucas 7:36-50, Wie veel vergeven wordt, laat veel liefde zien
 • 10 februari 2019 zr. Nely Oldenhuis-Vreeken, Handelingen 24, vrouwen in de bijbel: DRUSILLA, een Joodse vrouw, getrouwd met de Romeinse procurator Felix
 • 3 februari 2019 ds. Dick Mak,  Romeinen 11:25-36, Dan zal heel Israël worden gered.
 • 27 januari 2019 ds. Dick Mak, Rom 9:30-10:13, Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.
 • 20 januari 2019 ds. Dick Mak, Rom 9:6-18, Geroepen om Gods goedheid te ontvangen en door te geven.
 • 13 januari 2019 ds. Dick Mak, Rom 9:1-5 en 11:25-32, Christus, de hoop van Israël (en de rest)
 • 6 januari 2019 Fokko Oldenhuis (ter vervanging dr. Leon van den Broeke), Math. 2:1-12, Schitteren of laten schitteren.
 • 31 december 2018 ds. Dick Mak, Lucas 11: 5-13, Lucas 18:1-8,  Blijf bidden, want God doet recht
 • 30 december 2018  ds. Jan uit de Bosch, Math 2:1-12, Door bewogenheid is er beweging
 • 25 december 2018 ds. Dick Mak, Lucas 2:1-21, Jezus, de redder op wie de mensen wachtten, wordt geboren.
 • 23 december 2018 ds. Dick Mak, Zacharia 9:1-10, Een nederige koning die vrede brengt.
 • 16 december 2018 ds. Tiemo Meijlink, Jes. 65:17-25, Joh. 3:22-30, De weg van verwachting zoals profeten die zijn gegaan …
 • 9 december 2018 ds. Rinze IJbema, Psalm 132, Wat zal k doen met de rest van mijn leven?
 • 2 december 2018 ds. Dick Mak,Micha 5:1-4a, Een nieuwe leider uit Betlehem.
 • 25 november 2018 ds. Dick Mak, Hebreeën 11:8-16, Een beter hemels vaderland
 • 18 november 2018 br. Frits Rouvoet, Joh. 6: 1-15, Jezus wil u jou en mij gebruiken om een wonder te doen.
 • 11 november 2018 ds. Dick Mak, Handelingen 17:22-31 en Prediker 12:1-8, Het leven is een geschenk van God; wat betekent dat voor vragen rond het levenseinde?’
 • 4 november 2018 zr. Alice Langbroek-Knoeff, Marcus 8:31-38
 • 28 oktober 2018, ds. Dick Mak, Marcus 10:46-52. Met andere ogen n.a.v. Bijbelzondag NBG.
 • 21 oktober 2018, ds. Freddy Gerkema, Psalm 42/43
 • 14 oktober 2018, ds. Dick Mak, Deuteronomium 15:1-11 en 2 Korintiërs 8:9-15, Arm maakt rijk, rijk maakt arm. Michazondag.
 • 7 oktober 2018, ds. Dick Mak, Matteüs 18:21-35, Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven (Kolossenzen 3:13)
 • 30 september 2018, ds. Gert Zomer, Genesis 3 : 8 – 13 en Efeziërs 4  : 17 – 32  Verlossing = Menswording
 • 23 september 2018  ds. Dick Mak, Jesaja 61:1-3 en Lucas 4:14-21, Bevrijding uit de slavernij
 • 16 september 2018 ds. Dick Mak, Matth. 5:3-9,  Rom 8: 14-17, Kind van God.
 • 9 september 2018 ds. Dick Mak,Filippenzen 1:27-2:4 en 1 Johannes 1:1-4
  Verbonden aan Christus en aan elkaar (‘de gemeenschap der heiligen’)
 • 2 september 2018 zr. Corien Oranje en ds. Dick Mak, Marcus 15:16-39 en 2 Korintiërs 5:14-15 Bevrijd van schuld.
 • 26 augustus 2018 ds. Dick Mak, 2 Koningen 6:8-23 en 2 Koningen 2:19-25 Twee verhalen uit het leven van Elisa. Het ene huiveringwekkend, het andere mooi en vol humor. Wat kunnen wij ervan leren?
 • 19 augustus 2018 ds. Dick Mak, 2 Koningen 5:19b-27 Nu weet ik zeker dat de God van Israël de enige God in de hele wereld is.
 • 12 augustus 2018 ds. Dick Mak, 2 Koningen 2:1-18. ‘Met de geest en de kracht van Elia’
 • 5 augustus 2018 br. Hans van Seventer, Hand. 11: 1-18. De zendingsopdracht: God geeft dus ook aan andere volken de kans om een nieuw leven te beginnen. Hand.
 • 29 juli 2018 br. Erik van Dijken en zr. Rachèl Habermehl, Leviticus 25 : 1 t/m 23 De familie Israël wordt een natie, dit gaat niet zonder regels….Wat kunnen wij van die regels leren?
 • 22 juli 2018. br. Harry de Jong, Johannes 1:1-18, Johannes 3: 16-18. Je bent een geliefd kind van God.
 • 15 juli 2018 zr. Hinke van Abbema, Rotterdam, Ester 4 : 1-17, Micha 6 : 6-8.”Sometimes you’ve gotta go! Ester ging naar de koning, terwijl ze nietuitgenodigd was en dat kon haar alles kosten. Maar soms moet je gaan”
 • 8 juli 2018 ds. Dick Mak, Psalm 145:1-13, ‘Genadig en liefdevol is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw’
 • 1 juli 2018 Gezamenlijke dienst met de wijkgemeente Martinikerk. ds D.Mak, ds. P. Versloot, br. J. Waanders, Markus 1: 35-45, Openbaring 2: 1-7. Blij met Jezus.
 • 24 juni 2018 ds. Dick Mak, Matteüs 13:36-43, Filippenzen 3:17-21. Ik geloof in de opstanding van de doden.
 • 17 juni 2018 ds. Dick Mak, Psalm 32:1-6; Matteüs 6:9-15. Vergeving van de zonden: Hoe belangrijk vinden we dat?
 • 10 juni 2018, zr. Nely Oldenhuis-Vreeken, Rechters 13:1 t/m 24 en 16:15 t/m 17 en 31. Vrouwen in de bijbel: naamloze vrouwen en de vrouw van…..
 • 3 juni 2018, ds. Dick Mak, 1 Kon. 19:1-18. Het gefluister van een zachte bries
 • 27 mei 2018, ds. Dick Mak, 1 Kon. 17:1; 18:41-46; Jakobus 5:13-18. Het gebed van een rechtvaardige
 • 20 mei 2018, zr. Corien Oranje, Pinksteren, Hand.2:1-13. Heer, raak mij aan met uw adem
 • 13 mei 2018, ds. Dick Mak, 1Kon.18. Op twee gedachten hinken
 • 10 mei 2018,10:30 uur, Bartholomeuskerk in Noordlaren, ds. Dick Mak, Hemelvaart, Kol.3:1-4 en Joh.13:31-14:4. Jezus’ hemelvaart: afscheid en weerzien
 • 29 april 2018, ds. Dick Mak, Matt.5:43-48 en 1Kon.17. Elia, de HEER is mijn God.
 • 22 april 2018, ds. Dick Mak, Joh.5:19-29. ‘… om te oordelen de levenden en de doden’
 • 15 april 2018, ds. Dick Mak, 2Petr.3:8-13, Mar.8:34-9:1 en Tess.4:13-18. ‘Vandaar zal hij komen …’
 • 8 april 2018, ds. J.W. Roosenbrand, Winsum, Jes.25:6-9 en 1Kor.15:35-49 en vers 58. Hoe stel je je de opstanding van Christus eigenlijk voor? Moet je dat letterlijk nemen?
 • 1 april 2018, ds. Dick Mak en taakgroep liturgie, 1e Paasdag, Luc.24:1-12 en 44-49.
  Er staat geschreven
 • 31 maart 2018, 22:00 uur, ds. Dick Mak en taakgroep liturgie, stille zaterdag – paaswake
 • 30 maart 2018, 19:30 uur, ds. Dick Mak, goede vrijdag, Luc.22:28-34, Luc.22:39-46, Luc.22:54-62. Ook Petrus laat Jezus vallen
 • 29 april 2018, 18:30 uur, ds. Dick Mak en taakgroep liturgie, witte donderdag, Luc.22:1-6, Luc.22:14-23, Luc.22:47-53. Judas levert Jezus uit
 • 25 april 2018, br. Ite Wierenga, Groningen, Gen.4:1-16 en Matt.21:1-5. There, but for the grace of God, go we
 • 18 maart 2018, 10:15 uur Augustinuscollege, Adm. de Ruyterlaan 37,ds. Dick Mak, Joh.13:31-35 en 1Petr.3:18-22. Jezus’ leven en sterven als overwinning op het kwaad
 • 11 maart 2018, ds. M. Oosterhuis, Wezep, Ps.118:19-24 en Matt.16:13-28. De Hoeksteen, een struikelblok.
 • 4 maart 2018, br. Hans van Seventer, Op.1:9-18 en Deut.20:1-8. Wees niet bang, do not fear, no tengas miedo,n’ayez pas peur
 • 25 februari 2018, ds. Dick Mak, Joh.1:29-34 en 1Joh.1:5-2:2. Jezus is het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden. Wat betekent dat en waarom ziet de bijbel dat als goed nieuws?
 • 18 februari 2018 zr. T. Aukema, Matt.7:1-13. Oordeel niet!
 • 11 februari 2018 ds. B. Spijker, Garrelsweer, Ps.103:1-8 en Joh.14:27-31. Je bent genadig af…….
 • 4 februari 2018ds. Dick Mak, Luc.23:13-25. Jezus’ lijden en sterven: een ongemakkelijke waarheid.
 • 28 januari 2018, ds. Dick Mak, Ps.121 en Mar.1:1-13. Wat betekent dat: ‘De HEER behoedt je voor alle kwaad’?
 • 21 januari 2018, ds. J. Ebbers, Steenwijk, Gen.28:10-19 en Joh.1:35-51. “Een God kennen die jou kent”
 • 14 januari 2018, ds. Dick Mak, Matteüs 11:25-30, 1Kon.19:1-18, Matt.14:22-33, Ps.131. In de stilte God zoeken
 • 7 januari 2018, ds. Dick Mak, Ps.2 en Mar.1:1-13. Wie is Jezus? Over de doop van Jezus door Johannes