Naslag

Door te klikken op één van de onderstaande data, vindt u de liturgie van kerkdienst van die dag. U kunt de meest recente diensten terugluisteren vanaf de site van Kerkomroep Nederland (sIKN) Kerkomroep.nl.

 • 11 november 2018 ds. Dick Mak, Handelingen 17:22-31 en Prediker 12:1-8, Het leven is een geschenk van God; wat betekent dat voor vragen rond het levenseinde?’
 • 4 november 2018 mw. Alice Langbroek-Knoeff, Marcus 8:31-38
 • 28 oktober 2018, ds. Dick Mak, Marcus 10:46-52. Met andere ogen n.a.v. Bijbelzondag NBG.
 • 21 oktober 2018, ds. Freddy Gerkema, Psalm 42/43
 • 14 oktober 2018, ds. Dick Mak, Deuteronomium 15:1-11 en 2 Korintiërs 8:9-15, Arm maakt rijk, rijk maakt arm. Michazondag.
 • 7 oktober 2018, ds. Dick Mak, Matteüs 18:21-35, Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven (Kolossenzen 3:13)
 • 30 september 2018, ds. Gert Zomer, Genesis 3 : 8 – 13 en Efeziërs 4  : 17 – 32  Verlossing = Menswording
 • 23 september 2018  ds. Dick Mak, Jesaja 61:1-3 en Lucas 4:14-21, Bevrijding uit de slavernij
 • 16 september 2018 ds. Dick Mak, Matth. 5:3-9,  Rom 8: 14-17, Kind van God.
 • 9 september 2018 ds. Dick Mak,Filippenzen 1:27-2:4 en 1 Johannes 1:1-4
  Verbonden aan Christus en aan elkaar (‘de gemeenschap der heiligen’)
 • 2 september 2018 zr. Corien Oranje en ds. Dick Mak, Marcus 15:16-39 en 2 Korintiërs 5:14-15 Bevrijd van schuld.
 • 26 augustus 2018 ds. Dick Mak, 2 Koningen 6:8-23 en 2 Koningen 2:19-25 Twee verhalen uit het leven van Elisa. Het ene huiveringwekkend, het andere mooi en vol humor. Wat kunnen wij ervan leren?
 • 19 augustus 2018 ds. Dick Mak, 2 Koningen 5:19b-27 Nu weet ik zeker dat de God van Israël de enige God in de hele wereld is.
 • 12 augustus 2018 ds. Dick Mak, 2 Koningen 2:1-18. ‘Met de geest en de kracht van Elia’
 • 5 augustus 2018 br. Hans van Seventer, Hand. 11: 1-18. De zendingsopdracht: God geeft dus ook aan andere volken de kans om een nieuw leven te beginnen. Hand.
 • 29 juli 2018 br. Erik van Dijken en zr. Rachèl Habermehl, Leviticus 25 : 1 t/m 23 De familie Israël wordt een natie, dit gaat niet zonder regels….Wat kunnen wij van die regels leren?
 • 22 juli 2018. br. Harry de Jong, Johannes 1:1-18, Johannes 3: 16-18. Je bent een geliefd kind van God.
 • 15 juli 2018 zr. Hinke van Abbema, Rotterdam, Ester 4 : 1-17, Micha 6 : 6-8.”Sometimes you’ve gotta go! Ester ging naar de koning, terwijl ze nietuitgenodigd was en dat kon haar alles kosten. Maar soms moet je gaan”
 • 8 juli 2018 ds. Dick Mak, Psalm 145:1-13, ‘Genadig en liefdevol is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw’
 • 1 juli 2018 Gezamenlijke dienst met de wijkgemeente Martinikerk. ds D.Mak, ds. P. Versloot, br. J. Waanders, Markus 1: 35-45, Openbaring 2: 1-7. Blij met Jezus.
 • 24 juni 2018 ds. Dick Mak, Matteüs 13:36-43, Filippenzen 3:17-21. Ik geloof in de opstanding van de doden.
 • 17 juni 2018 ds. Dick Mak, Psalm 32:1-6; Matteüs 6:9-15. Vergeving van de zonden: Hoe belangrijk vinden we dat?
 • 10 juni 2018, zr. Nely Oldenhuis-Vreeken, Rechters 13:1 t/m 24 en 16:15 t/m 17 en 31. Vrouwen in de bijbel: naamloze vrouwen en de vrouw van…..
 • 3 juni 2018, ds. Dick Mak, 1 Kon. 19:1-18. Het gefluister van een zachte bries
 • 27 mei 2018, ds. Dick Mak, 1 Kon. 17:1; 18:41-46; Jakobus 5:13-18. Het gebed van een rechtvaardige
 • 20 mei 2018, zr. Corien Oranje, Pinksteren, Hand.2:1-13. Heer, raak mij aan met uw adem
 • 13 mei 2018, ds. Dick Mak, 1Kon.18. Op twee gedachten hinken
 • 10 mei 2018,10:30 uur, Bartholomeuskerk in Noordlaren, ds. Dick Mak, Hemelvaart, Kol.3:1-4 en Joh.13:31-14:4. Jezus’ hemelvaart: afscheid en weerzien
 • 29 april 2018, ds. Dick Mak, Matt.5:43-48 en 1Kon.17. Elia, de HEER is mijn God.
 • 22 april 2018, ds. Dick Mak, Joh.5:19-29. ‘… om te oordelen de levenden en de doden’
 • 15 april 2018, ds. Dick Mak, 2Petr.3:8-13, Mar.8:34-9:1 en Tess.4:13-18. ‘Vandaar zal hij komen …’
 • 8 april 2018, ds. J.W. Roosenbrand, Winsum, Jes.25:6-9 en 1Kor.15:35-49 en vers 58. Een week na Pasen denken we door over de betekenis van de opstanding van Christus. Hoe stel je je de opstanding van Christus eigenlijk voor? Moet je dat letterlijk nemen?
 • 1 april 2018, ds. Dick Mak en taakgroep liturgie, 1e Paasdag, Luc.24:1-12 en 44-49.
  Er staat geschreven
 • 31 maart 2018, 22:00 uur, ds. Dick Mak en taakgroep liturgie, stille zaterdag – paaswake
 • 30 maart 2018, 19:30 uur, ds. Dick Mak, goede vrijdag, Luc.22:28-34, Luc.22:39-46, Luc.22:54-62. Ook Petrus laat Jezus vallen
 • 29 april 2018, 18:30 uur, ds. Dick Mak en taakgroep liturgie, witte donderdag, Luc.22:1-6, Luc.22:14-23, Luc.22:47-53. Judas levert Jezus uit
 • 25 april 2018, br. Ite Wierenga, Groningen, Gen.4:1-16 en Matt.21:1-5. There, but for the grace of God, go we
 • 18 maart 2018, 10:15 uur Augustinuscollege, Adm. de Ruyterlaan 37,ds. Dick Mak, Joh.13:31-35 en 1Petr.3:18-22. Jezus’ leven en sterven als overwinning op het kwaad
 • 11 maart 2018, ds. M. Oosterhuis, Wezep, Ps.118:19-24 en Matt.16:13-28. De Hoeksteen, een struikelblok.
 • 4 maart 2018, br. Hans van Seventer, Op.1:9-18 en Deut.20:1-8. Wees niet bang, do not fear, no tengas miedo,n’ayez pas peur
 • 25 februari 2018, ds. Dick Mak, Joh.1:29-34 en 1Joh.1:5-2:2. Jezus is het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden. Wat betekent dat en waarom ziet de bijbel dat als goed nieuws?
 • 18 februari 2018 zr. T. Aukema, Matt.7:1-13. Oordeel niet!
 • 11 februari 2018 ds. B. Spijker, Garrelsweer, Ps.103:1-8 en Joh.14:27-31. Je bent genadig af…….
 • 4 februari 2018ds. Dick Mak, Luc.23:13-25. Jezus’ lijden en sterven: een ongemakkelijke waarheid.
 • 28 januari 2018, ds. Dick Mak, Ps.121 en Mar.1:1-13. Wat betekent dat: ‘De HEER behoedt je voor alle kwaad’?
 • 21 januari 2018, ds. J. Ebbers, Steenwijk, Gen.28:10-19 en Joh.1:35-51. “Een God kennen die jou kent”
 • 14 januari 2018, ds. Dick Mak, Matteüs 11:25-30, 1Kon.19:1-18, Matt.14:22-33, Ps.131. In de stilte God zoeken
 • 7 januari 2018, ds. Dick Mak, Ps.2 en Mar.1:1-13. Wie is Jezus? Over de doop van Jezus door Johannes