3e zondag van Advent – ds. Rinze IJbema

Datum: 15 december

Aanvang: 10:00 uur