3e zondag van Advent – ds. Rinze IJbema

Datum: 15 december

Aanvang: 10:00 uur

Op deze derde zondag van Advent gaat de preek over een stukje uit de Lofzang van Zacharias bij de geboorte van zijn zoon Johannes, Lucas 1: 72-75. Het thema van de preek is: eindelijk vrij!

Klik hier voor de orde van dienst.