Kerkdienst – ds. Dick Mak

Datum: 16 februari

Aanvang: 10:00 uur

Het thema is; Leven in Gods nieuwe wereld (4, slot): Liefde die alle perken te buiten gaat.
Nog meer radicale uitspraken van Jezus: ‘En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet’. En: ‘heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen.’ Matteüs 5:38-48 eindigt met: ‘Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.’
Moeten we deze uitspraken van Jezus afzwakken, omdat ze voor ons onhaalbaar zijn, of juist niet?

Klik hier voor de orde van dienst.