Kerkdienst – ds. Dick Mak

Datum: 02 februari

Aanvang: 10:00 uur

Thema: Leven in Gods nieuwe wereld (3): ‘Zeg ja als het ja is, en zeg nee als het nee is.’
Vandaag gaat het over Matteüs 5:33-37. We praten heel wat af op een dag. Is wat wij zeggen betrouwbaar? Komen wij onze beloften na? Zijn we ons er van bewust dat wij ook in ons spreken voor God staan?

Klik hier voor de Orde van dienst.