Kerkdienst – ds. Dick Mak

Datum: 26 januari

Aanvang: 10:00 uur

Thema: Leven in Gods nieuwe wereld (2):
over liefde en trouw, en hoe moeilijk dat is (Matteüs 5:27-32)

Bekijk hier de orde van dienst.