Kerkdienst – ds. Dick Mak

Datum: 19 januari

Aanvang: 10:00 uur

Thema: Leven in Gods nieuwe wereld (1): Over boze woorden en verzoening.
Vandaag en de komende zondagen denken we na over wat het betekent om in Gods nieuwe wereld te leven, aan de hand van wat Jezus zegt in Matteüs 5. Vandaag gaat het over de manier waarop wij met de ander moeten omgaan. Wat doen wij met onze boosheid en met conflicten, en hoe belangrijk vinden wij een goede relatie?

Klik hier voor de orde van dienst.