Kerkdienst – ds. Dick Mak

Datum: 03 november

Aanvang: 10:00 uur

Thema: Hoe kunnen we elkaar helpen om op een verantwoorde manier met Gods schepping om te gaan?
We hebben in oktober gedurende drie diensten nagedacht over de waarde van Gods schepping, onze rol als mens bij de zorg voor Gods schepping, en onze roeping om niets anders dan recht te doen. Het is de bedoeling om in deze dienst op een enigszins interactieve manier bezig te zijn met de vraag of het goed is met elkaar verder na te denken over hoe we individueel en als gemeente op een verantwoorde manier met Gods schepping om kunnen gaan.

Orde van dienst 3 november 2019