Kerkdienst – ds. Dick Mak

Datum: 13 oktober

Aanvang: 10:00 uur

Thema: Jezus en de toekomst van deze wereld
Wat doet dat met ons, alle berichten over vervuiling, afnemende biodiversiteit en opwarming van de aarde? Kan de bijbel ons helpen om hier op een goede manier mee om te gaan? Vorige week ging het over de waarde van Gods schepping en de positie van de mens daarin aan de hand van Genesis 1 en Psalm 8. Vandaag proberen we iets te leren van Jezus en de toekomstverwachting in het Nieuwe Testament.

Bekijk de orde van dienst.