Kerkdienst – ds. Dick Mak

Datum: 06 oktober

Aanvang: 10:00 uur

Heel de schepping prijst God

De negatieve berichten over vervuiling, afnemende biodiversiteit, opwarming van de aarde, het stikstofprobleem en de invloed van onze manier van leven in het rijke Westen op het leven van mensen elders op de wereld buitelen over elkaar heen. Om bang van te worden. Hoe moet je daar als christen tegen aankijken? Hoe spreekt de bijbel over deze wereld, over dieren, over de rol van de mens? Daarover wil ik het de komende drie zondagen hebben. Deze zondag gaat het over de waarde van Gods schepping en de positie van de mens daarin aan de hand van Genesis 1 en Psalm 8.
Klik hier voor de orde van dienst.