Kerkdienst – Corien Oranje

Datum: 23 februari

Aanvang: 10:00 uur

Thema: Leven in Gods nieuwe wereld: gelukkig ben je als je op een afstand staat.
We lezen deze zondag het verhaal van Zacheüs. Een man die niet achter Jezus aanloopt, maar die op een afstandje blijft staan. Tot Jezus zelf hem opzoekt.

Bekijk hier de orde van dienst.