Wie zijn wij?

Wij zijn de Nederlands Gereformeerde Kerk van Groningen.

De Tehuisgemeente is een groeiende, actieve gemeente van ongeveer 365 leden,waarvan 220 belijdende en 145 doopleden. Daarnaast telt de gemeente 23 gastleden en 9 niet-gedoopte leden.

Gastleden zijn mensen die nog geen lid zijn maar dit wel overwegen. Het kan ook zijn dat studenten gastlid worden en ingeschreven blijven in de kerk waar ze oorspronkelijk vandaan komen en waar hun ouders wonen.

Een deel van onze leden woont in de stad Groningen, een deel daarbuiten. Je treft onze leden van Adorp tot Zuidlaren en verder weg. Er is zelfs een lid dat elke zondag met de trein uit Leeuwarden komt, maar dat is natuurlijk een uitzondering. Wat leeftijd betreft vind je een breed samengestelde gemeente: (jonge) gezinnen, studenten, alleengaanden, ouders van wie de kinderen al weer de deur uit zijn en bejaarden. Eens werd onze gemeente door een gastpredikant frivool orthodox genoemd.

Onze gemeente stond in de jaren ’60 van de vorige eeuw aan de wieg van het kerkverband, dat we nu kennen onder de naam Nederlands Gereformeerde Kerken. We zullen u hier niet vermoeien met het hoe en waarom,NGK logo maar een groep leden van de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) hier in de stad koos ervoor om eigen diensten te beleggen. Daarvoor huurde men de grote zaal van congrescentrum ‘Het Tehuis’, in de binnenstad, dat toentertijd aan het Lutkenieuwstraatje stond. Daarom heten we ‘Tehuisgemeente’, met een knipoog naar het woord tehuis. Nu kerken we in het Willem Lodewijk Gymnasium. U bent er welkom in onze diensten, elke zondag om 10.00 uur.