Muziek en Orgel

Onze wekelijkse diensten worden muzikaal begeleid door diverse gemeenteleden op het orgel, de piano of m.b.v. een combo. Zij begeleiden afwisselend de diensten. Naast een aantal organisten, pianisten en combo-leden maken, ook afwisselend, een dwarsfluitist, zangers en zangeressen onderdeel uit van de muzikale omlijsting.

Combo
De samenzang in de Tehuisgemeente wordt op gezette tijden begeleid door een combo met daarbij een aantal zangeressen. Het combo is op initiatief van onze predikant en enkele muzikanten opgericht omdat sommige liederen zich minder goed lenen voor begeleiding op het orgel. Er wordt meestal gespeeld op piano, bas, drums en gitaar met daarbij soms nog aanvulling van andere instrumenten. De muziek is afkomstig uit allerlei kerkelijke richtingen en tradities: Taizé-liederen, maar ook liederen uit de bundel Opwekking; nummers uit de Evangelische liedbundel, maar ook uit Psalmen voor nu. Het doel is uitdrukkelijk om de samenzang te ondersteunen; het is geen ‘praiseband’ zoals je die wel tegenkomt in de evangelische kerken. Dat zou in onze gemeente ook niet passen. Het combo speelt eens in de zes weken (ongeveer) mee in de diensten en is meestal ook betrokken bij de samenzang op kerkelijke feestdagen.

Het orgel van de Tehuisgemeente

Het aardige houten meubel dat vaak op zondagen voorin de zaal van het Willem Lodewijk Gymnasium staat is gebouwd door de heren Klop Sr en Klop Jr. Zij hadden, toen de Tehuisgemeente opdracht gaf tot de bouw van dit instrument samen een orgel- en klavecimbelbedrijf in Garderen op de Veluwe. De gemeente gaf deze opdracht in 1996 en het orgel -vanwege de vorm kistorgel genoemdwerd in 1997 geplaatst. Het is nog steeds in onderhoud bij de bouwer, nu Henk Klop.

Het orgel is om precies te zijn 113 cm lang, 76 cm hoog, en 77 cm diep. Het weegt 120 kilo en is verrijdbaar, wat noodzakelijk is omdat wij immers vreemdelingen en bijwoners zijn. Het wat uitzonderlijke aan zo een klein instrument als dit is dat het een (aangehangen) pedaal heeft, en zoals heel veel Klop-orgels slechts houten pijpen bevat. Het orgeltje komt in de gortdroge akoestiek van een zaal als die van het gymnasium niet tot zijn recht. Met enige regelmaat wordt het verhuurd, en dan kunt u het in zijn glorie in een middeleeuwse ruimte beluisteren.

Het orgel heeft 6 stemmen (registers) die gescheiden te gebruiken voor bas en discant -dus het lagere, respectievelijk hoger gedeelte- van het klavier. Tenslotte heeft het een zeer temperatuursgevoelig register, namelijk een regaal, dat feitelijk iedere zondag weer gestemd dient te worden. Diverse ensembles en orkesten -bij voorbeeld het ‘Amsterdam Baroque Orchestra and Choir’ van Ton Koopman- maken gebruik van een orgel(tje) gebouwd door deze  prachtige ambachtslieden, Klop!
Verdere informatie op te vragen via: scriba@tehuisgemeente.nl.

Orgel front 150x150

Orgel binnen 150x150