Landelijke Vergadering

Onderwerpen die voor alle Nederlands Gereformeerde kerken van belang zijn, worden besproken op de Landelijke Vergadering. De Landelijke Vergadering komt als regel elke drie jaar bijeen. De vorige Landelijke Vergaderingen waren in Doorn (1998), Amersfoort (2001), Lelystad (2004) en Zwolle (2005 en 2007) en de laatste in Houten (2010) en Zeewolde (2013 en 2015).

Op 11 november 2016 is de Landelijke Vergadering Nunspeet gestart.

Vanwege het feit dat de Tehuisgemeente het akkoord van Kerkelijk Samenleven niet heeft ondertekend, zijn wij als Tehuisgemeente geen officieel lid van het verband. Wij kunnen wel als waarnemer de vergaderingen bijwonen, echter hebben als gemeente geen stemrecht.

Alle informatie over zittingen, stukken, notulen, besluiten en commissies is te vinden via deze link.

Nadere informatie is te verkrijgen via de scriba.