Landelijke Vergadering

Onderwerpen die voor alle Nederlands Gereformeerde kerken van belang zijn, worden besproken op de Landelijke Vergadering. De Landelijke Vergadering komt als regel elke drie jaar bijeen. De vorige Landelijke Vergaderingen waren in Doorn (1998), Amersfoort (2001), Lelystad (2004) en Zwolle (2005 en 2007) en de laatste in Houten (2010).

Op 1 november 2013 is de Landelijke Vergadering Zeewolde 2013/2015 gestart.

Vanwege het feit dat de Tehuisgemeente het akkoord van Kerkelijk Samenleven niet heeft ondertekend, zijn wij als Tehuisgemeente geen officieel lid van het verband. Wij kunnen wel als waarnemer de vergaderingen bijwonen, echter hebben als gemeente geen stemrecht.

Alle informatie over zittingen, stukken, notulen, besluiten en commissies is te vinden via deze link. Rechtstreekse download van alle stukken, kan door hieronder op het betreffende stuk te klikken.

Nadere informatie is te verkrijgen via de scriba.

Organisatie

Kerkleer

Kerkrecht

Beroepszaken

Kerkdienst

Pastoraat

Diaconaat

Missionair

Werkers in de kerk

Interkerkelijk

Kerk en Overheid

Financien