Naslag 2015

Door te klikken op één van de onderstaande data, vindt u de liturgie van die dienst.

Naast de zoekfunctie van deze website (rechtsboven) kunt u via het aanklikken van ‘Windows Logo+F’ (Windows) of ‘Appeltje+F’ (Mac) een dienst zoeken op datum, thema of predikant. Voor overige of oudere vragen kunt u het beste contact opnemen met de scriba (via tabblad ‘CONTACT’).

U kunt de meest recente diensten downloaden dan wel afluisteren vanaf de site van Kerkomroep Nederland (sIKN) Kerkomroep.nl.

 • 31 december 2015,  ds. Dick Mak, 19:00 uur, oudejaarsavond, Jes.57:14-21, Matt.5:3-10. De machtige God wil wonen bij wie hem nodig heeft.
 • 27 december 2015, br. Kees Stam, Matt.2:1-18, Kerst……. en nu?
 • 25 december 2015, ds. Dick Mak, kerst. Luk.2:1-7, Luk.2:8-14. Een stralend licht en een eenvoudig teken: de redder is geboren!
 • 20 december 2015, ds. Dick Mak, 4e advent, Jes.55. Hemelse aanbieding (onbeperkt geldig!)
 • 13 december 2015, br. Ite Wierenga, Groningen, 3e advent, Luc.12:13-21 en 1Kor.1:21-25. Joden eisen wonderen, heidenen verlangen wijsheid, en christenen?
 • 06 december 2015, ds. Dick Mak, 2e advent, avondmaal, Jes.42:1-9. Voor de Messias geldt het recht van de zwakste! Iets om naar uit te kijken?
 • 29 november 2015, ds. Dick Mak, 1e advent, dopen, Jes.8:23b-9:6. Zo Vader, zo Zoon. Dat belooft veel!
 • 22 november 2015, ds. Dick Mak, Lukas 23:32-43. ‘Nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn’
 • 15 november 2015, ds. Dick Mak, Hand.20:7-12. Jongeren en kerkdienst: een goede combinatie?
 • 8 november 2015, ds. Dick Mak, Matt.25:41-46. De boodschap van redding: een ongemakkelijk evangelie
 • 1 november 2015, zr. Hinke van Abbema, Groningen, avondmaal, Ruth1:1-17, Ruth1:18-2:3. Toeval of leiding? En wat het verhaal van Ruth daarover vertelt.
 • 25 oktober 2015, ds. F. Gerkema, Amersfoort, Matt.25:31-46 en Matt.8:1-4,16,17
 • 18 oktober 2015, ds. Dick Mak, 2Petr.1:1-11. Van geloof tot liefde: over Jezus volgen en wat dat voor effect heeft
 • 11 okt. 2015, ds. Dick Mak en Jan Waanders, gezamenlijke dienst in Martinikerk, Ef.2:17-22 en Ef.4:1-6
 • 4 oktober 2015 ds. Dick Mak, avondmaal, 1 Petrus 2:1-10, Leven in Gods licht: vertellen wie hij is
 • 27 september 2015 ds. Dick Mak, Hebreeën 13:1-6. Vluchtelingen: onmogelijke opgave of uitgelezen kans?
 • 20 september 2015, ds. Dick Mak, Romeinen 8:18-25. En toch heeft de aarde toekomst!
 • 13 september 2015, ds. Dick Mak, startzondag. 1Petr.4:7-11. Anderen helpen met wat God je gegeven heeft
 • 6 september 2015, br. Kees Stam, avondmaal, 2Tim.1:3-14. Wat bezielt jou?
 • 30 augustus 2015, ds. Dick Mak, 1Pet.1:13–21 en 1Sam.7:2-17. Schuld belijden: herstel en bevestiging van je relatie met God
 • 23 augustus 2015, ds. Dick Mak, 1Sam.6:1-12 en 6:19–7:1. God is heilig: om bang van te worden? (1 Samuël 5 en 6)
 • 16 augustus 2015, ds. Dick Mak, 1Sam.4. God met ons: dat dwing je niet af, daar vertrouw je op.
 • 9 augustus 2015, ds. Dick Mak, 1Sam.3: Samuëls roeping: Luisteren naar God moet je leren.
 • 2 augustus 2015, ds. Dick Mak, avondmaal. 1Sam.1, de geboorte van Samuël: Gods eerste stap om Israël te bevrijden
 • 6 juli 2015, zr. Nely Oldenhuis-Vreeken, Matt.1:1-6 en Ruth1. In Ruth liet God zichzelf zien.
 • 19 juli 2015, br. Hans van Seventer, Joh.17:1-5 en Luc.9:28-36. God’s heerlijkheid. Wat moeten wij ons daar bij voorstellen? Waarom bad Jezus zo vaak en wat deden Mozes en Elia daar op die berg?
 • 12 juli 2015, ds. A. P. van Langevelde, Zoetermeer, Dan.3:1-18 en Dan.3:19-30. ‘Maar ook al redt Hij ons niet…’
 • 5 juli 2015, dr. C. van den Broeke, Amsterdam, avondmaal, Rom.16:1-16 en 21-23. De groeten! (Gaat het om WAT je bent of WIE je bent?)
 • 8 juni 2015, ds. Dick Mak, Hebr.11:8-16. So you think you can camp? Vreemdelingen op doorreis naar een beter vaderland.
 • 21 juni 2015, ds. J. Cooiman, Zeist. Han.17:15-24. We volgen Paulus op zijn zendingsreis. Wat kunnen we van hem leren?
 • 14 juni 2015, ds. Dick Mak, dopen, Luk.11:5-13 en Luk.18:1-8. Als God je niet geeft wat je hem vraagt …..
 • 7 juni 2015, ds. D. Schinkelshoek, Zoelen, avondmaal. Han.5:27-33 en 34-42, ‘Hoe kun je weten of het christelijk geloof wáár is?’
 • 31 mei 2015, ds. Dick Mak, Kol.1:3-14. Bid voor elkaar, dat brengt je dichter bij God (Kol.1:9-11)
 • 24 mei 2015, ds. Dick Mak, Pinksteren. Ef.4:25-32, Hand.2:1-13. Waar de Geest werkt, kom je ogen en oren tekort (Hand.2:1-4)
 • 7 mei 2015, zr. Hinke van Abbema, Groningen, 1Kor.12:1-11, Gal.5:13-25. Leven uit de Geest is leven in liefde, blijdschap en vrede
 • 14 mei 2015, (NH kerkje van Lellens) ds. Dick Mak, hemelvaart. Hand.1:1-14
 • 10 mei 2015, ds. Dick Mak. Rom.5:1-5, Ps.145. God loven kent geen tijd. Want je bent altijd in Gods hand.
 • 03 mei 2015, zr. Hinke van Abbema, Groningen, avondmaal, 1Kor.11:17-34. Avondmaal: terugkijken, omhoogkijken, naar buiten kijken, vooruit kijken, naar binnen kijken en om je heen kijken.
 • 6 apr. 2015, ds. Dick Mak, Ps.94:1-11 en Ps.94:16-23. Hoe lang nog, Heer? Verwachtingsvol roepen tot God te midden van onrecht (Ps.94).
 • 19 apr. 2015, ds. J. M. Mudde, Haarlem, 1Kor.1:1–3, 10:16–17, 16:1–3 en 16:19–20. ‘Ik geloof één, heilige katholieke christelijke Kerk!’
 • 12 apr. 2015, ds. Dick Mak, Luk.24:36-43, Luk.24:36-43. Jezus leeft en heeft alle macht. Geen twijfel mogelijk?!
 • 5 apr. 2015, ds. Dick Mak, Pasen, Luk.16:19-31 en Matt.28:1-15. Jezus is opgestaan! Over militairen, vrouwen en priesters, en een leeg graf.
 • 4 apr. 2015, 22:00 uur, stille zaterdag, Paaswake
 • 3 apr. 2015, 19:30 uur, goed vrijdag, zr. Hinke van Abbema, Groningen.Matt.26:11-26. Ik ben onschuldig!
 • 2 apr. 2015, 18:30 uur, witte donderdag, Matt.26:17-35, Matt.26:36-46 en Matt.26:47-56. Maaltijd van de Heer
 • 29 mrt. 2015, br. D. Hooglanderveen. Jezus wordt feestelijk Jeruzalem binnengehaald: Een reconstructie van Matteüs 21:1-13, Marcus 11:1-25 en Lucas 19:29-48. De betekenis van Palmpasen voor ons vandaag.
 • 22 mrt. 2015, ds. Dick Mak, doopdienst, Mat.20:20-28, Toppunt van dienstbaarheid: Jezus geeft zijn leven om voor ons het leven mogelijk te maken.
 • 5 mrt. 2015, br. Kees Stam, Pred.1:1–14, Pred,12:9–14 en Joh.10:1–10. Zinvol leven.
 • 8 mrt. 2015, ds. Dick Mak. Matt.18:1-14. In Gods rijk is de kleinste de grootste (Matt.18:1-7)
 • 1 mrt. 2015, ds. Dick Mak avondmaal. Mat.16:13-28, Jezus’ lijden en sterven: voor mensen onaanvaardbaar, door God gewild (Mat.16:21-23)
 • 2 febr. 2015, zr. Hinke van Abbema, Groningen. Kol.3:12-17, Filip.2:1-11, Matt.11:28-30. Rust bij Jezus.
 • 15 febr. 2015, dr. E. van ’t Slot, Zwolle, doop- en belijdenisdienst. Mark.4:30-32, “Wordt krachtig in de Heer”
 • 8 febr. 2015, ds. Dick Mak, Rom.12:9-21, Jer.31:10-14, Joh.2:1-11. Een veelbelovend begin: Jezus laat zijn grootheid zien in het klein (Joh.2:11).
 • 1 febr. 2015, ds. Dick Mak, avondmaal. Gen.28:10-22. Door Jezus, de Mensenzoon, gaat de hemel open (Joh.1:51).
 • 25 jan. 2015, ds. Dick Mak, Jes.11:1-10, Joh.1:40-51. Jezus is Gods Zoon, en Johannes is zijn profeet
 • 18 jan. 2015, ds. F. Gerkema, intrede ds. Dick Mak, Ef.4:1-6, 11-13, Ef.3:1-13. De wereldwijde kerk: Gods wijsheid in alle kleuren
 • 11 jan. 2015, ds. Dick Mak. Ex.12:1-11, Joh.1:29-39: Zwak en toch sterk: Jezus, het lam van God
 • 4 jan. 2015, ds. T.P. de Jong, PKN Stadskanaal, avondmaal, Joh.1:19-28. Epifanie: waarom verschijnt Hij?