Naslag 2013

Door te klikken op één van de onderstaande data, vindt u de liturgie van die dienst.

Naast de zoekfunctie van deze website (rechtsboven) kunt u via het aanklikken van ‘Windows Logo+F’ (Windows) of ‘Appeltje+F’ (Mac) een dienst zoeken op datum, thema of predikant. Voor overige of oudere vragen kunt u het beste contact opnemen met de scriba (via tabblad ‘CONTACT’).

U kunt de meest recente diensten downloaden dan wel afluisteren vanaf de site van Kerkomroep Nederland (sIKN) Kerkomroep.nl.

 • 31 december 2013, 19:00 uur, zr. Hinke van Abbema, jaarwisseling. 1Petr.5:8-11:
  Hoopvol het nieuwe jaar in.
 • 29 december 2013, ds. K. Holwerda, Amsterdam. Jes.61:10-62:3, Luc.2:22-40:
  Niemand leeft voor zichzelf.
 • 24 december 2013, Kerstnachtdienst. Gezamenlijk met de Gereformeerd Vrijgemaakt kerk Groningen Oost en de Wijkgemeente Martinikerk. Voorganger ds. R. IJbema
 • 25 december 2013, ds. A. Hilbers, Zwolle, kerst. Luk.2:1-7 en 2 Kor.8:1-9, Ruilen!
 • 22 december 2013, ds. R. Venderbos, Kampen, 4e advent: ‘Opgewacht’. Matt.1:1-17
  God laat niet los wat zijn hand begonnen is. Vroeger niet, vandaag niet!
 • 15 december 2013, ds. Huib Boersma, dopen, 3e advent: ‘Verwacht’. Spr.3:13-24, Ps.37:4-6
  Leef in verbondenheid met mij (Gen.17:1)
 • 8 december 2013, br. R. van den Berg, Dronten, 2e advent: ‘Afgewacht’, Jeugddienst in samenwerking met club 2. Johannes 9: ‘Jezus knijpt er tussenuit’
 • 1 december 2013, ds. Huib Boersma, 1e advent: ‘Onverwacht’, avondmaal, Marc.13:33-37
  Bij zoveel honger, zoveel pijn, in zoveel verre kinderogen, raakt iemand toch zijn laatst verwachten kwijt”
 • 24 november 2013, ds. F. Gerkema, Amersfoort. Discipelschap dicht bij huis. Matt.10:1-4 en Matt.28:16-20
 • 17 november 2013, mw. A. Hoekman, geestl. verz. Hoofddorp. Luc.15:1-24. De zorg om wat verloren is.
 • 10 november 2013, ds. J. Kiers, den Helder. Joh. 4:1-30; over dorst, en verlangen, en geest en waarheid
 • 3 november 2013, mw. ds. L. Marchand, Workum. avondmaal. Hand.9: 1-19a, Filip.3:4-14
  ‘Hoe ik van vijand Gods en tegenstander in vriend verander…’: over de omkeer van Saulus
 • 27 november 2013, ds. Huib Boersma, dopen. Ps.139:13-16, Marc.10:13-16, Jer.29:11
 • 20 oktober 2013, ds. T.P. de Jong, Stadskanaal. 1 Kon.19:1-1 en Ps.119a:1,4. Een bange held?
 • 13 oktober 2013, ds. S. van den Berg, Groningen. Luk.11:1-13: Heer, leer ons bidden
 • 6 oktober 2013, ds. H. Winkelhoff, Den Haag, avondmaal. Joh.2:1-11 NBV, Jezus’ ja-woord.
 • 29 september 2013, ds. Huib Boersma en br. Hans van Seventer.
  Doopoverdenking Joh.9:1-12, Belijdenisoverdenking Joh.9:13-41
 • 22 september 2013, ds. C. van der Linden. Ps. 103. Startzondag
 • 15 september 2013, ds. J. Dekker, Enschede, Psalm 77, Gods weg loopt door de zee…!
 • 8 september 2013, br. G. de Groot, Utrecht. Ezechiël 37:1-14. Een boodschap van hoop in een hopeloze situatie.
  Gemeentegesprek over beroepingswerk.
 • 1 september 2013, ds. T.P. de Jong, Stadskanaal, avondmaal, Psalm 42 (Naardense Bijbelvertaling). Verlangen!
 • 25 augustus 2013, ds. H. van Winkelhoff, Den Haag. Rom. 8:18-30. Het ware geluk voor een mens.
 • 18 augustus 2013, ds. Huib Boersma. Ps. 77. Ik twijfel en kom boven!
 • 11 augustus 2013, br. Evert Brink, Matt. 20:17-28. Jezus, om jou te dienen.
 • 4 augustus 2013, br. Hans van Seventer, avondmaal. Joz. 2 en Joz. 6:15-26. Hoe open staan wij voor de vreemdeling?
 • 28 juli 2013, ds. K. Holwerda, Amsterdam. 1 Sam. 1:1-20 en Luc. 10:38-42.
  Over de verbinding tussen diaconie en liturgie, de weg naar binnen en de weg naar buiten!
 • 21 juli 2013, ds. K. Muller, dopen. Mat. 5: 17-26. “Wie kiest er nu voor nauw/eng en smal?”
 • 14 juli 2013, br. J. Waanders, Groningen, (Uitzendingsdienst in Martinikerk om 9:30 uur), 2 Kon. 5:1-19
 • 7 juli 2013, mw. ds. L. Marchand, Workum, avondmaal. Hand.3:1-10
 • 30 juni 2013, br. R. van der Toorn, Oegstgeest. Gen.29:14b-30. Omgaan met afwijzing.
 • 23 juni 2013, ds. Huib Boersma, dopen.  Psalm 139:1-16.  Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan.
 • 16 juni 2013, ds. Huib Boersma. Jer. 29:1-7. Bid & werk voor je stad/dorp.
 • 9 juni 2013, ds. T. Meijlink, GSP. Gen.12:1–5, Exod.3:7–15, Matt.28:16–20. Wat is onze missie?
 • 2 juni 2013, ds. J. Trouwborst, Sneek. avondmaal Luc.7:1-10, Je bent niet waardig maar wordt waardig gevonden.
 • 26 mei 2013, ds. S. van den Berg, Groningen.  1 Petr.2:21-25 en 3:13-18. Bidden voor en leren van de vervolgde kerk
 • 19 mei 2013, ds. Huib Boersma, Pinksteren,  1 kor.12:1-11 (in verschillende talen).  Ik heb charisma!
 • 12 mei 2013, br. Fokko Oldenhuis.  Joh.3:22-4:4. Het ‘CV’ van Johannes de Doper.
 • 9 mei 2013, mw. ds. C.G. Spijker, Garrelsweer, Hemelvaart. Lev.16:15–22,34 en Luc.24:50-53
  (NH-kerk, Dorpsweg 7, Den Horn). Een staaltje troonsbestijging van jewelste!
 • 5 mei 2013, ds. F. Gerkema, Amersfoort, avondmaal. Eensgezind! Filippenzen 2:1-11.
 • 28 april 2013, br. R. Oosting, Oegstgeest. Ps.93:1-5 en Marc.4:35-41
  Jezus, de zoon van God, werd een mens zoals wij.
 • 21 april 2013, Jeugddienst. Vergeving: keuze of plicht? Luc. 15:11-32
 • 14 april 2013, ds. T. Meijlink, GSP. Jes.57:14 -19, Hand.2:22–24 en 36–47.
  Handelingen: het evangelie van de Paaservaring!
 • 7 april 2013, ds. Huib Boersma, avondmaal, Rom. 6:3-5, Hebr.10:19-20, Rom.8:31-39
  Geen vrede, terwijl er vrede is. Pasen is geen eitje!!
 • 28 maart 2013, 18:30 uur. br. Hans van Seventer, Witte Donderdag, avondmaal.
  Een met het geslacht dat duizenden jaren geleden uit Egypte vertrok.
 • 29 maart 2013, 19:30 uur. Goede Vrijdag. Marcus 10:32-45,  Marcus 15:1-39
  Zijn voorbeeld roept om te dienen elke dag.
 • 30 maart 2013, 22:00 uur. Stille Zaterdag. Psalm 142
 • 31 maart 2013, ds. A. Hilbers, Zwolle, dopenPasen. Johannes 11, 17-27
  Met gemengde gevoelens op de begraafplaats en bij het doopvont, Pasen in de praktijk.
 • 24 maart 2013, ds. T. Meijlink, GSP, palmzondag.  Zach.9:9-10, Phil.2:5-11 en Marc.11:1–11.
  Heden Hosanna, morgen kruisigt hem!
 • 17 maart 2013, ds. H. Vel Tromp, Kampen, lijdenstijd. Joh 12: 1–8 en 24–26.
  Twee realiteiten: leven en dood. Geven ze vorm aan jouw geloof?
 • 10 maart 2013, ds. Huib Boersma, Haulerwijk, lijdenstijd. Lucas 14: 12-24.
  Jezus, bedankt voor de uitnodiging!
 • 3 maart 2013, br. Ite Wierenga, lijdenstijd, avondmaal.  Wijsheid van Jezus Sirach 12: 1-7 en 50: 25-29,  Lucas 10: 25-37
 • 24 februari 2013, ds. J. Smelik, Amersfoort, lijdenstijd. Lukas 9 : 28 – 36. De verheerlijking op de berg. Na de dienst napraten over de preek.
 • 17 februari 2013, ds. T. Meijlink, GSP, lijdenstijd. Matt 4:1-11. Een mens te zijn op aarde……
  Wie ben ik?” van Duitse theoloog en verzetsstrijder Dietrich Bonhoeffer (1906-1945).
 • 10 februari 2013, ds. S. van den Berg, Groningen,  Exodus 17. Hoe weerstaan we de vijand?
 • 3 februari 2013, ds. T. Oosterhuis, Neede, avondmaal, Marcus 7: 1-7 en 14-2. Hier wordt je beter van!
 • 27 januari 2013, ds. L. Schormans-Marchand, Workum, Johannes 1: 1-18.
  Waar komt onze wereld vandaan? Knal of Gods diepste Woord
 • 20 januari 2013, ds. J. Trouwborst, Sneek. Numeri 13, 17-27 en Johannes 2,1-11.
  Eerst water, dan wijn.
 • 13 januari 2013, ds. T. Meijlink, GSP, dopen,  Johannes 1: 35 – 51. Gekend worden door Jezus.
 • 6 januari 2013, ds. T.J. Oldenhuis, Emlichheim (D), avondmaaldopen  Lukas 2: 21-39 ‘..En hij nam het Kind in zijn armen..