Zuid-Afrika Zending

Onze gemeente steunt het zendingswerk van de kerk van Kampen. De oud gemeenteleden Riens en Idith de Haan werken in de omgeving van de zendingspost Enkumane, Kwazulu Natal, Zuid Afrika. Giften en vaste bijdragen voor de zending kunt u storten op postrekening 2874361 t.n.v. penningmeester zendingscommissie Ned.Ger.Kerk (Tehuisgemeente) te Groningen.

De Kamper zending heeft een weblog met de naam: mayibongwe.nl Deze naam heeft al een lange traditie in de Kamper zending. De zendelingen begon al heel vroeg te communiceren met nieuwsbrieven met deze naam. Het spreekt voor zich dat anno 2013 de weblog verder gaat onder deze naam! Deze weblog is bedoeld om communicatie op gang te brengen tussen de kerken in Zuid-Afrika en Nederland.

Door de tweetalige opzet kunnen kerken én zending zowel in Zuid-Afrika als in Nederland een bijdrage leveren aan deze site (uw bijdrage kan gemaild worden naar: info@mayibongwe.com). Zo kunnen kerken in Zuid-Afrika nieuwsbrieven plaatsen, of u kunt informeren over projecten (bijvoorbeeld een Zuid-Afrika reis). Maar ook gebedspunten, of andere ideeën…

De weblog bestaat iot : www.mayibongwe.nl of www.mayibongwe.com, een Facebook pagina: Facebook Mayibongwe.nl, een Facebook groep: Mayibongwe Groep en een Nieuwslezer: Mayibongwe Nieuws.

Verdere informatie op te vragen via: info@tehuisgemeente.nl.